Földön, vízen, levegőben

Természettudományi-, matematikai-, műszaki-, informatikai tehetséggondozó program a 2019-2020. tanévben

A program célja:

A természettudományok, informatika és műszaki területen tehetségígéret tanulók komplex tehetséggondozása az erős oldal fejlesztésével, a gyenge oldalak egyéni kompenzálásával, a motiváció és társas kapcsolatok kiemelt fejlesztésével.

Másodlagos cél: tehetségazonosítás, megfigyelés tevékenység közben.

A cél területei:

 1. a térség természeti értékeinek, problémáinak mélyebb ismerete,
 2. természetes körülmények közötti tudományos megfigyelés, adatgyűjtés alapmódszereinek elsajátítása (terepgyakorlatok),
 3. kritikai gondolkodás, kreativitás fejlesztése (projekt)
 4. közös tevékenységek élményeinek tudatosítása (projekt: honlap, kiállítás, leporelló, makett készítése),
 5. önismeret (önértékelés, tehetségtudat), társas készségek, kommunikációs készségek fejlesztése (tréninggyakorlatok, élménypedagógia)
 6. a tehetséggondozó programokhoz, fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó pozitív kötődés erősítése (játék, élménypedagógiai gyakorlatok, szabadidős tevékenységek)

Az erős oldal fejlesztésének tevékenységei  és módszerei:

Fő módszer: projekt.

További módszerek: csoportos tréning, élmény- és kalandpedagógia alkalmazása, terepgyakorlat, magyarázat, utánzás, gyakoroltatás, beszélgetés, önálló próbálkozás, egymás tanítása, szakvezetéses, szabad és irányított játék, értékelő módszerek.

Tevékenységek

 1. Projekt:

Természeti értékeket, problémák bemutatása honlapon (turakaland.hu fejlesztése), ehhez: internetes és terepi önálló és irányított adatgyűjtés, adatok feldolgozása, bemutatása,természetfotók készítése honlaphoz és fotókiállításhoz,100 éves híd makettjének elkészítése terepi mérések és megfigyelések alapján, leporello (kiadvány), kiállítás (projektbemutató) megvalósítása.

A projekten belül: önálló és irányított egyéni, páros, csoportos feladatok, közös megbeszélések, tervezés, értékelés.

 1. Terepgyakorlatok több helyszínen a projekt megvalósításához: Élővíz-csatorna, Körös, Bihari Madárvárta, dobozi erdő. Tanár és természetvédelmi szakember vezetésével.

A személyiségfejlesztés tevékenységei és módszerei:

 1. Személyiségfejlesztő tréning:

A program első része egy személyiségfejlesztő tréning. Ennek célja különböző területek fejlesztése: önismeret, társ megismerése, saját és mások érzelmeinek felismerése, érzelmek kezelése, együttműködés-csapatépítés, pozitív versengés, konfliktuskezelés, értékek tudatosítása, kreatív technikák használata. A gyakorlatok esetenként egy-egy terület fejlesztésére irányulnak, de legtöbb esetben komplex hatásúak. A fejlesztésben a tapasztalati tanulás Kolb-féle modelljét alkalmazzuk.

Az összetartozást erősíti a gyerekek által tervezett egységes póló minta (egyenpóló).

 1. Közbeiktatott gyakorlatok:

A projektfoglalkozások, terepgyakorlatok során alkalmazásra kerülő ráhangoló, motiváló, energetizáló/felfrissítő és feszültségoldó játékok élménypedagógiai gyakorlatként alkalmazva szintén fejlesztik az önismereti és szociális kompetenciákat.

 1. Outdoor tréninggyakorlat: a 3 napos táborban.

A pihenést, feltöltődést biztosító programelemek:

 1. Játékos gyakorlatok alkalmazása:
 • A tréningfoglalkozások játékos gyakorlatai.
 • A foglalkozások során alkalmazott ráhangoló, feszültségoldó, energetizáló játékok, játékos gyakorlatok.
 • önismereti, közösségépítő, kommunikációt fejlesztő és energetizáló, feszültségoldó játékok, gyakorlatok.
 1. Teljes időtartamú játékos foglalkozások:
 • Kooperatív, természettel kapcsolatos társasjátékok: Hegymászó, Hanaby, Állítsd meg a vadászokat, Everest.
 1. Terepi foglalkozások: kikapcsolódásként is:

A helyszínek elérése gyalog-, kerékpár- és kenutúrával. Helyszínek: dobozi erdő és Kettős-Körös ártér, Gyula (Fehér-Körös hídja), Póstelek  (parkerdő), Bihari Madárvárta, Élővíz-csatorna tanösvényeinek, túraútvonalainak megismerésére.

 1. Három napos tábor feltöltődéssel

Helyszíne egy sporttábor, ahol különböző sporttevékenységek szabadon, illetve bérleti díj ellenében megvalósíthatók programunk részeként. További tevékenységek: szabadtűzön főzés, túra, élményfürdő, szabad játék.

Élmény- és felfedezés központúság:

 1. tréninggyakorlatok, tapasztalati tanulás, élménypedagógiai módszerek alkalmazása (személyiségfejlesztő tréning programrész)
 2. szerepjáték jellegű projekt: „kutatócsoport” és „honlapszerkesztőség” együttműködése, „vállalkozás” tevékenységeinek megvalósítása
 3. természetes tanulás: valós problémák tanulmányozása és megoldása (természeti helyszín bemutatása működő honlapon, virtuális tanösvény formájában, makett, fotókiállítás)
 4. a tanulók számára ismeretlen, inspiráló helyszínek vizsgálata,

kreatív alkotások elkészítése (honlap stb.)

 1. terepi megfigyelések, terepgyakorlatok kalandpedagógiai módszerek alkalmazásával is (változatos, kihívást jelentő akadályok leküzdése, váratlan és valós problémák megoldása)
 2. újdonságként ható eszköz használata (drón)
 3. kooperatív, matematikai, természettudományos társasjátékok

Tematika:

Heti 1×2 órás foglalkozás tanórán kívül (3 napos táborral) a 2019/2020. tanévben.

A foglalkozásokat vezeti: Dégenhardtné Szántó Ágota és Kőrösi Tibor

A heti foglalkozások terve:

Foglalkozás megnevezése Foglalkozás helyszíne Foglalkozás témája Foglalkozás módszertana Elvárt eredmények
I. téma: Önismeret, együttműködés. I.1. Kezdőkép Békéscsaba, Thurzó u. 33. Ismerkedő kör. Fő szabályaink, elvárások, célok, egyéni vállalások. Mi a tehetség? Menj, állj! Milyen állat lennék? A tenyerembe van írva (amiben jó vagyok) ÁEK* (Átlépek egy küszöbön) modul leírása alapján. Tréning. Közös megbeszélés, vita. Egyéni önálló munka. A program céljának megismerése, alapszabályok-keretek kialakítása. Tehetségfogalom egyeztetése. Saját tehetség, legfontosabb sikeres területek (erősségek) tudatosulása. Első benyomások a csoport többi tagjáról.
I.2. Bemutatjuk egymást Békéscsaba, Thurzó u. 33. Ismerkedés. Energetizáló-együttműködő lufis gyakorlat. “Valószínűleg nem tudtad rólam…”, Kiről mit tudtunk meg? . Egymás bemutatása megadott szempontok alapján – interjúzás után. ÁEK Csoportos tréninggyakorlat. Páros megbeszélés. A motiváló tevékenységek, az erősségek tudatosításával pozitív énkép erősödik. Tiszteletben tartják egymás személyiségét, meghallgatják egymást.
I.3. Szabályaink Békéscsaba, Thurzó u. 33. Egymás megismerése tudások és képességek önbemutatása és véleménymegosztás révén. Közös vonások. A csoport működését meghatározó közös szabályok szükségessége, kidolgozása. (Kié a hörcsög? Szabályaink megalkotása.) ÁEK Csoportos tréninggyakorlatok. Az együvé tartozás alapjai kialakulnak. Az eltérő nézőpontok érvényessége tudatosul. Elfogadják a közös szabályok szükségességét, kialakulnak a további munka közös szabályai.
I.4.  Bizalom Békéscsaba, Thurzó u. 33. Bizalom a társsal kapcsolatban. Gyakorlatok: Vak-kör. Bizalomséta. Háttal vezetés. ÁEK Tréninggyakorlatok: páros gyakorlat, páros és teljes scsoportos megbeszélés, feldolgozás. A biztonság megélése társas, “vak” helyzetekben.
I.6. A mi várunk Békéscsaba, Thurzó u. 33. Együttműködés, a csapatban betöltött szerepek. Gyak: A mi várunk. ÁEK Tréninggykorlat: csoportos problémamegoldás. Élménypedagógiai feldolgozás. Tudatosulnak a csoportban betöltött, kialakuló szerepek, saját szerepek. Megélik a kezeeményezés, rugalmasság és alkalmazkodás, asszertív kommunikáció fontosságát,
I.5. Kedves legyek vagy önző? Békéscsaba, Thurzó u. 33. A bizalom szerepe az együttműködésben, a sikerhez vezető úton. Gyakorlatok: Kedves legyek vagy önző? ÁEK Tréninggykorlat: csoportos problémamegoldás 2 csapatban. Megélik a bizalmatlanság hátrányát, a bizalom előnyét.
I.7. Csodakő Békéscsaba, Thurzó u. 33. A kreativitás szükségessége a tehetségben. Gyakorlat: Torrance-körök. A csodakő. Kalligramma. VAR* (Varázsszem) Élménypedagógiai gyakorlatok, tréninggyakorlatok. Meglátják a kreativitás és a tehetség kapcsolatát, megismerik a kreativitás fő összetevőit. Átélik a csoportos kreatív tevékenység közben jelentkező örömet, izgalmat.
I.8. Lomtalaníts! Békéscsaba, Thurzó u. 33. Szokatlan használat. Analízis-szintézis. Gyakorlat: Lomtalaníts! VAR élménypedagógiai gyakorlat egyéni és csoportos feladatmegoldással. Újabb élmények a csoportmunkáról, a csoportszerepekről, a kreatív problémamegoldásról.
I.9. Agresszió: A medúza tutaja Békéscsaba, Thurzó u. 33. Az emberi agresszió. Az agresszióhoz vezető események, indulatok. Gyak.: Nézzünk farkasszemet! A medúza tutaja. Neheztelek rád. VAR élménypedagógiai csoportos gyakorlat, megbeszélés. Tudatossá válik, hogy frusztráció esetén az indulatok agresszióhoz vezethetnek.
I.10. Toronyépítés Békéscsaba, Thurzó u. 33. Viselkedésformák és érzelmek a versengés során. Gyak.: Toronyépítés. Maffia játék. VAR Élménypedagógiai gyakorlat, csoportos versengés, egyéni versengés. Felismerik a versengés során megjelenő különböző szerepeket és tevékenységformákat, érzelmi megnyilvánulásokat.
II. Műszaki, természettudományi tehetséggondozás: II.1. A híd (terepi adatgyűjtés) Terep: Gyula, Fehér-Körös hídjának környéke A) csoport: Egy híd szerkezetének vizsgálata. Mérések a terepen. Adatfelvétel, dokumentáció elkészítése. B) csoport: A Fehér-Körös vízparti élővilágának, természeti adottságainak vizsgálata. Megfigyelési napló készítése. Dokumentálás (fotó, videó, feljegyzés, rajz) Irányított megfigyelés, magyarázat, bemutatás. Páros és kiscsoportos munka segítséggel. Csoportos értékelés. A): Egy híd szerkezeti elemeinek megismerése. A műszaki rajza alapfogalmainak ismerete. Segítséggel képesek adatok felvételére (mérésre), műszaki vázlatrajz elkészítésére. B): megismerkednek a terepi megfigyelés alapjaival. A és B): Megismerik a dokóumentációs célú fotó- és viddeókészítés alapjait, a drónröptetés alapszabályait.
II.2. A) csoport: A híd (A híd fő szerkezete); B csoport: a Körösök jellemzői – információkeresés, feldolgozás. Békéscsaba, Thurzó u. 33. A) a híd makett fő szerkeszeti elemeinek elkészítése. B) A honlap kezelőfelületének megismerése (oldal nyitása, szerkesztő felület). Képszerkesztés (Microsoft Picture Manager), tömörítés, képfeltöltés honlapra.  Online tömörítés: https://shortpixel.com A híd- projekt önálló tevékenységei. Kiscsoportos önálló munka. Önértékelés csoportban. Tapasztalatot szereznek a projekten belüli feladatmegosztásról, felelősségről. Tudatosul, hogy a munka során előre nem látott problémákat kell megoldani. A híd makett méretarányos váza elkészül. Új oldal a honlapon: a Fehér-Körösről. A fotószerkesztő program kezelésének megismerése.
II.3. A híd (Részletek) Békéscsaba, Thurzó u. 33. A híd makett folytatása. Részletek megvalósítása. A honlap bővítése. A híd- projekt önálló tevékenységei. Kiscsoportos önálló munka. Önértékelés csoportban. Élmények a kitartás, a precizitás szükségességéről. A felmerülő problémákra többféle megoldási lehetőséget adnak, ebből választanak. Összeáll a híd makett egységes szerkezete. Egy új oldal vázlatosan elkészül a honlapon.
II.4. A híd (projektzárás) Békéscsaba, Thurzó u. 33. A híd makett befejezése. Javítások, esztétikai problémák megoldása. Önértékelés. Tanulságok. A híd- projekt önálló tevékenységei. Kiscsoportos önálló munka. Önértékelés csoportban. Élmények a kitartás, a precizitás szükségességéről. A felmerülő problémákra többféle megoldási lehetőséget adnak, ebből választanak. A híd makett teljes egészében elkészül. A honlap új oldala kiegészül, nyilvánossá válik.
III. Élővíz-csatorna projekt. III.1. Az ökkológiai folyosó Éővíz-csatorna, Békéscsaba Árpád-sor. Az Élővíz-csatorna városi szakaszának megismerése. A természet és a város egymásra hatása. Vízparti (megfelelő időjárás esetén gumicsónakkal is) megfigyelések, adatgyűjtések. Projekt. Irányított terepi megfigyelések, vizsgálódások. Magyarázat, bemutatás, gyakorlás segítséggel. Gyakorlatot szereznek alapvető terepi vízvizsgálati eljárások elvégzésében a laborkofferek segítsévével. Fotó- és videó (drónnal is) felvételekkel dokumentálják a megfigyeléseiket. Törekszenek az alapvető fotós kompozíciós szabályok betartására.
III. Élővíz-csatorna projekt. III.2. Bemutató oldal készítése. Békéscsaba, Thurzó u. 33. Új oldal, bejegyzés készítése. A tapasztalatok bemutatása. Fotók, videók szerkesztése. Az Adobe Lightroom használatának alapjai. A projekt önálló tevékenységei kis csoportokban. Tanári magyarázat, bemutatás. A foglalkozás elején kitűzött célok megvalósítására tudatosan törekszenek. Képesek önállóan, kis segítséggel végezni a projektfeladatokat – egymást kisegítik.
III. Élővíz-csatorna projekt. III.3. Bemutató oldal készítése. Békéscsaba, Thurzó u. 33. Új oldal, bejegyzés készítése. A tapasztalatok bemutatása. Fotók, videók szerkesztése. Az Adobe Lightroom használatának alapjai. A projekt önálló tevékenységei kis csoportokban. Tanári egyéni segítségadás. Önállóan is el tudnak készíteni egy új honlap oldalt vagy bejegyzése (wordpress sablonnal), képek feltöltésével. A fotószerkesztő program alapjait ismerik, tudnak módosítani a nyers (raw) képeken – saját ízlésüknek megfelelően.
IV. Bihari Madárvárta tanösvényei IV.1. Kisvátyoni tanösvény) Kisvátyoni tanösvény, Zsadány-Biharugra Szakvezetéses tanrösvénybejárás. Nedves rét, mocsár. Szakvezetéses terepgyakorlat. Irányított terepi megfigyelések, vizsgálódások. Magyarázat, bemutatás, gyakorlás segítséggel. Megismerik a nedves rét élőhely jellemzőit (környezeti tényezők, jellemző fajok), főbb összefüggéseit. Megfigyeléseiket önállóan dokumentálják.
IV. Bihari Madárvárta tanösvényei IV.2. Sző-réti tanösvény) Sző-réti tanösvény, Bihari Madárvárta (Biharugra) Szakvezetéses tanrösvénybejárás. Nedves rét, mocsár. Szakvezetéses terepgyakorlat. Irányított terepi megfigyelések, vizsgálódások. Magyarázat, bemutatás, gyakorlás segítséggel. Megismerik a nemzetközi jelentőségű vizes élőhely és a tavaszi madárvonulás helyi sajátosságait, jellemzőit. Megfigyeléseiket dokumentálják (fotó, videó, hangfelvétel).
IV. Bihari Madárvárta tanösvényei IV.3. A  madárvárta) Bihari Madárvárta A madárvonulás. Önálló megfigyelések, adatgyűjtések. Drón-reptetési gyakorlatok. Alkalmazás, gyakorlás. Önálló egyéni, páros és kiscsoportos munka. A tanulók maguk is önállóan képesek irányítani a drónt. Saját egyéni látásmódjuknak megfelelő természetfotókat készítenek a terület bemutatása céljából.
IV. Bihari Madárvárta tanösvényei IV.4. Honlapra – fel!) Békéscsaba, Thurzó u. 33. A Biharugrai tapasztalatok összegzése, bemutató oldal, bejegyzés, youtube-feltöltés. Projekt. Alkalmazás, gyakorlás. Önálló egyéni, páros és kiscsoportos munka. Önállóan is képesek a honlap új oldalait és bejegyzéseit elkészíteni. Biztosan alkalmazzák az eddig tanultakat.
V. Lombhullató erdők V.1. Az erdőben Doboz-Szanazug, Szanazugi erdő. Az alföldi lombhullató erdők jellemzői. A Fekete-Körös gátjának, hullámterének ökológiája. Az ökológiai folyosó. Projekt – irányított megfigyelései. Szakvezetéses terepgyakorlat. Irányított terepi megfigyelések, vizsgálódások. Magyarázat, bemutatás, gyakorlás segítséggel. Bővebb ismeretek az erdő ökológiai jelentőségéről. Erdei és újabb vízparti természetfotók, dokumentáció elkészítése.
V. Lombhullató erdők. V.2. Az erdőről, az erdőért. Békéscsaba, Thurzó u. 33. A Doboz környéki erdő és a Fekete-Körös dobozi (szanazugi) szakaszának bemutatása (fotók, videó, honlapszerkesztés. Projekt. Alkalmazás, gyakorlás. Önálló egyéni, páros és kiscsoportos munka. Segéítségadás – kérésre. Önállóan is képesek a honlap új oldalait és bejegyzéseit elkészíteni, újabb kreatív megoldási lehetőségekkel kísérleteznek.
VI. Kiállítás VI.1. Te melyiket választanád? Békéscsaba, Thurzó u. 33. Frontálisan: az elmaradt feladatok pótlása, módoítások, javítások. Csoportokban: A) A természetfotó kiállítás előkészítése. B) Leporello szerkesztése (Microsoft Office Publisher használata) C) Honlap frissítés, javítás Projekt – tanári segítséggel. További fotók utómunkái készülnek el. A honlapon a szükséges javításokat, módosításokat elvégzik. Kiválogatják a kiállításra szánt képeket. Leporello készül, egy kiválasztott terület vagy a program során megismert területek bemutatására.
VI. Kiállítás VI.2. A kiállítás Békéscsaba, Dedinszky u. 1/1 A természetfotó kiállítás előkészítése, megnyitása. Megnyitó és nyilvános kiállítás másnap: iskolai családi napon. Projekt – tanári segítséggel. Iskolai fotókiállítás valósul meg az év során készült természetfotókból, a projekteket dokumentáló fotókból.
VII. Zárás (A jövő) Békéscsaba, Dedinszky u. 1/1 Fotókiállítás megnyitója az iskolai családi napon. Saját jövőkép felvázolása (összefüggésben a tehetségterülettel). 10 év múlva vagy levél a jövőből – gyakorlat. VAR Élménypedagógiai gyakorlat. Szerepjáték. Céljaiikat megfogalmazzák.
XV. Zárás (A zárókép) Békéscsaba, Thurzó u. 33. A lezárás élményének felerősítése. Lezáró beszélgetések, visszajelzések – játékos eszközök segítségével (pl. story-kocka, ajándékozás, megkezdett mondat) Lezáró gyakorlatok. Beszélgetés. A résztvevők a fejlesztő programot lezártnak tekintik.