A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács tagjaival megvalósított program

A program 2 napos találkozójának 1. napját összefoglaló videó. A 2. nap eseményei a lap alján találhatók.

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

Pályázati azonosító szám: OPER-12553

Együttműködő tehetségpontok:

 • Benka Tp. Szarvas,
 • Tüköry Tp. Körösladány,
 • Jankay Tp. Békéscsaba,
 • Edison Tp., Csorvás,
 • Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola Tp.,
 • Székács Evangélikus Iskola Tp., Orosháza.
 • Körös Tp., Békéscsaba.

Pályázó: Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács (jogi személyiségű szervezete: Körös Tehetséggondozó Egyesület)

A program lényege:

A résztvevő tehetségpontok 8-8 fővel saját intézményükben valósítanak meg 30 órás programot saját profiljuknak megfelelően. Egy két napos találkozó során programjukat 4-4 fő kiválasztott tanulóval bemutatják egy konferencia jellegű eseményen és közös tevékenységekben vesznek részt: ismerkedő játékokat játszanak, sárkányhajóban eveznek és egy vetélkedő jellegű terepi, kalandpedagógiai akadálypályát teljesítenek.

A program koordinátora a Körös Tehetséggondozó Egyesület.

A program célja, fő feladatai:

 1. Természettudományos megismerési módszerek (adatgyűjtés, feldolgozás, prezentációkészítés gyakorlása, terepi megfigyelések és mérések, vizsgáló eszközök, IKT eszközhasználati készségek fejlesztése) a lakóhely környékének egy jellemző helyszínének, természeti értékének megismerése.
 2. Szociális kompetenciák (kapcsolatteremtés, kommunikáció, együttműködés) fejlesztése.
 3. 3 Motiváció (kirándulás) és
 4. Kreativitás (alkotás létrehozása)
 5. Tehetségpontok közötti együttműködés erősítése.

Szakmai terv:

Módszerek:

 • pedagógiai projekt, benne terepgyakorlat, irányított megfigyelés, csoportos feladatok.

Külső helyszínek:

 1. a) Körösladány: Kettős-Körös ártere (8 fő)
 2. b) Szarvas: Holt-Körös ártere (8 fő)

A megvalósítás időbeni bemutatása:

Heti egyszer 2-3 órás foglalkozások saját iskolában és lakóhely környékén 2017. február – április hónapokban.

Párhuzamos tevékenységek két helyszínen 8-8 tanuló bevonásával:

 1. A projekt előkészítése: célok tisztázása, tevékenységek tervezése, 2 óra. Február 20-március 1. között)
 2. Lehetséges helyszínek átfogó megismerése, kiválasztása (online információszerzés és feldolgozás). 2 óra, március 1-14.
 3. Terepgyakorlat, helyszíni adatgyűjtés. (Mérő és megfigyelő eszközök, mobilalkalmazások, informatikai eszközök segítségével). 2×3 óra, március 16-31.
 4. Az adatok feldolgozása – prezentáció elkészítése. 3×2 óra, április 1-28.

Kirándulás (választható tevékenység)

Szempontok: alkalmazott módszerek, eszközök; megvalósítás feltételei; külső helyszín pontos megnevezése; a tevékenység elemeinek időbeni megvalósítása. Kérjük, maximum 1000 karakterben fejtse ki!

Helyszín: Szarvas, Anna-liget, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontja.

Időpont: 2017. május 5-6.

Tevékenységek időbeli megvalósítása:

Május 5:

17.00 órától: a Tanács tagszervezeteiből érkező csapatok találkozója, ismerkedési játékok (Benka Tp., Tüköry Tp., Jankay Tp., Edison Tp. Körös Tp. tanulócsoportjai részvételével)

18.00 órótál: Sárkányhajózás a többi csapattal együtt, közös hajókban.

19.00 órától: prezentációk bemutatása

Május 6.:

9.00 órától: Akadálypálya (természettudományi, természetvédelmi téma) a KMNPI Anna-ligeti Tanösvényén.

13.00 órától: ebéd

14.00 órától: a látogatóközpont kiállításának megtekintése (Múzeum – belépővel, 40 fő)

15.00 órától: a csoportok közötti szabad ismerkedés szabadtéri és teremben megvalósuló tréninggyakorlatokkal, játékokkal, szabadon választható csoportokban, illetve egyéni szabadidős program a látogatóközpont területén.

17.00: a nap zárása, értékelése.

A szakköri tevékenység (projekt) eredményét a kirándulás első napján mutatják be egymásnak és a Tanács további 3-4 tagszervezetétől érkező tanulók számára. Ekkor találkoznak a programban részt vevő tanulók személyesen, lehetőségük lesz ismerkedésre, közös tevékenységekre (játékok, terepbejárás, múzeumlátogatás). A Tanács további tagjaitól érkező további 16 tanuló ekkor csatlakozik a programhoz.

A közös program 2. napjának eseményei, az akadálypályával.