Az érzelmek birodalma

Pályázati azonosító: NTP-TM-14-0133

A program lényege:

Különböző tevékenység területeken tehetséggondozó programokban részt vevő tanulók egy közös csoportban történő személyiség fejlesztése, kommunikációs, magatartási, motivációs problémák megelőzése és kezelése érdekében.  A fejlesztés területei:

 1. A) az önismeret, az érzelmi intelligencia, kommunikáció, együttműködési készségek, agresszió/konfliktus-kezelés, azonosságtudat valamint
 2. B) a kreativitás fejlesztése,
 3. C) érdeklődés szélesítése.

A megvalósult szakmai tevékenységek időrendi sorrendben:

 1. Előkészítés. A tanulók beválogatása, tájékoztatása.
 2. Projektindítás: a tanulók tájékoztatása, célok és feladatok meghatározása, ráhangoló játékos foglalkozások, tanórán kívüli délutáni foglalkozások.
 3. Bemeneti mérések: Kreativitás, érzelmi intelligencia mérése pszichológus bevonásával.
 4. Önismereti- és kommunikációfejlesztő foglalkozások. Drámapedagógus bevonása.
 5. Együttműködést, konfliktuskezelést fejlesztő, normák és értékek tudatosítását elősegítő foglalkozások.
 6. A fény nemzetközi évéhez kapcsolódó interaktív előadás.
 7. Családi nap: közös önismereti foglalkozások szülők bevonásával.
 8. Intenzív program – 4 napos tábor. Benne: önismereti, érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozások, kiegészítő, feltöltődést segítő programok, múzeumlátogatások.
 9. Kimeneti mérés.
 10. Záró foglalkozás.
 11. Programbemutató előadás a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács tagjai számára.
 12. Elmaradt foglalkozások pótlása (Szabaduló pince)

A célok megvalósulása:

Hatásvizsgálattal igazolhatóan javultak a csoport jellemzői.

A pszichológus által felvett érzelmi intelligencia tesztben összességében fejlődés volt kimutatható. Az önismereti, kommunikációs készségek fejlődését videofelvételek is alátámasztják. A kommunikációs, együttműködési készségek fejlődését tapasztaltuk a program végére tervezett idegen csoporttal való találkozás során végzett megfigyelés alapján, melyről szintén készültek video- és fotófelvételek.

A pszichológiai társas játékok során megfigyelhető az érzelmek felismerésében, megnevezésében és a testi működésekkel való kapcsolat azonosításában való egyértelmű fejlődés. A játékokban azonban még nagymértékű további fejlesztési lehetőség maradt, mivel a játékok inkább idősebb tanulók számára készültek.

A tanulók többsége az irányított ismerkedési gyakorlat után elvegyült az addig ismeretlen tanulók között, spontán beszélgetések és tevékenységek alakultak ki. A másik csoport vezetői később többször is kinyilvánították, hogy tanulóik számára kellemes élményként maradt meg a találkozás, a kapcsolat folytatását kívánják.

A kreativitás fejlődését nem tudtuk egyértelműen bizonyítani. A felmérésként tervezett kreatív rajzok készítésénél a színhasználat és a rajztevékenység nagyobb bátorságában figyeltünk meg javulást.

Az önismereti gyakorlatok során szerzett tapasztalatok gyakran újdonságként hatottak a tanulókra, melyeket a készített videofelvételek is mutatnak.

A tanulók érdeklődésének szélesítését szolgálták a tábor során tett kiállítás látogatások, hajós kirándulás. A tanulók fegyelmezetten és tudatosan igyekeztek új ismereteket és élményeket gyűjteni, azonban ezen a területen nem történt objektív hatásvizsgálat.

A szülőktől spontán módon érkezett információk alapján a tanulók pozitívan nyilatkoztak a program során szerzett élményekről. A véleményt közlő szülők hasznosnak tartják a programot és egyértelműen igénylik a további folytatását.

Együttműködő partner:

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Szarvas

A programban cél volt a fejlesztett képességek és készségek gyakorlati, valós helyzetben történő alkalmazása, a természetes tanulási folyamatok érvényesítése. A valós helyzet kialakításához hasonló korú és létszámú, ismeretlen tanulók csoportjára volt szükség, melyet a partnerszervezet biztosított számunkra.

A két csoport találkozása ezt szolgálta.

A valós ismerkedési, kapcsolatkialakítási, kommunikációs gyakorlathoz ismeretlen partner tanulók csoportjának biztosítása a program céljainak megvalósításához. A partnerszervezet tanulói a programban résztvevő tanulókkal közös kommunikációs és önismereti, együttműködési tréninggyakorlatokat végeztek, majd lehetőséget adtak a tanult készségek önálló, valós helyzetben végzett gyakorlására.

A rendszeres tevékenységeket kísérő programok:

a) Szlovák tájház

Cél: az érdeklődés szélesítése, az ismeretek bővítése. A kiállítás megtekintését többnyire kötelező feladatnak tekintették, kevés lelkesedéssel. Szándékos figyelemmel, fegyelmezetten tekintették meg. A felkeltett érzelmek tudatosítása, megnevezése és értelmezése a program célját szolgálta.

b) Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-völgyi Látogatóközpont és Állatpark

A tanulók az előző két évben a nemzeti park több területét meglátogatták. A kiállítás anyagában örömmel fedezték fel a már ismert területekről és élőlényekről szóló információkat, felidézték élményeiket. Az Állatpark megtekintése sokféle intenzív érzelmet generált, melyek megfigyelése és tudatos átélése a program fő céljának megvalósítását segítette.

c) Mini Magyarország makett kiállítás

A tanulók szerint a kiállításon való részvétel olyan volt, mintha óriássá váltak volna. A makettek többségének eredetijét a valóságban is látták már. A kiállítás által kiváltott érzéseiket érdekesnek és kellemesnek nevezték, de nehezen tudták megfogalmazni. Az érzések tudatosítása a program szerves része volt, a célt jól szolgálta.

d) Hajókirándulás turistavezetéssel, előadással

A programra melegben, fáradtan érkeztek a tanulók. A bágyadtság érzésének átélésére és tudatos kezelésének gyakorlására nyújtott jó lehetőséget. Az idegenvezető hajóskapitány előadását esetenként kritikusan fogadták. Az önbizalom fejlődését segítette, hogy maguk is kormányozhatták a hajót.

e) Szabaduló pince, kalandpark

A tanulók egy földalatti titokzatosan berendezett helyszínt ismerhettek meg. A tárgyak probléma megoldásában betöltött szerepét kellett felismerni. A kreativitás, az együttműködés fejlesztését kiválóan szolgálta, de legfőképpen az izgalom, az egymásra utaltság érzésének átélését és tudatosítását szolgálta. A program egyik legemlékezetesebb eleme volt.

Kapcsolódás a”2015. Fény nemzetközi éve” kezdeményezéshez:

 1. A tanulók egy délutáni foglalkozás keretében egy neves szakember, tankönyvíró, Zátonyi Sándor interaktív előadásán vettek részt, melynek témája a fény volt. A különleges kísérletek egy részét maguk is élvezettel kipróbálták.
 2. A színek pszichológiája több foglalkozás során megjelent. A tanulók megismerték, hogy a fény erőssége és a színek milyen kapcsolatban állnak az egyén hangulatával, érzelmeivel, aktivitásával és egyes színeknek milyen kulturális és egyéni jelentése lehet. A tanulók játékos személyiségtesztben besorolták magukat valamilyen színtípusba. Foglalkoztunk a ruhák színének hatásával. A tanulók színes kreatív rajzokat készítettek, megegyeztek a csoport egyenpóló színében (türkiz) és a pólón lévő minta színében (fehér). A csoportpólóban a csoport önazonosságát fogalmazták meg: szabadság, megfoghatatlanság, az értelem és az információ színe.

A programhoz kapcsolódó megjelenések:

 • Békés Megyei Hírlap – 2015.05.30.
 • Honlap – folyamatos beszámoló.

A program indikátorai:

 • Részt vevő tehetségek száma: 23 fő (általános iskolás)
 • Szakemberek száma: 4 fő

Fotók:

Videó: