Tanösvények

A pályázati program azonosítószáma: NTP-MTTD-18-0189

A program időtartama, óraszáma:

2018.08.01 – 2019.06.30.

64 óra + 3 napos tábor (18 óra foglalkozással).

A program jellege:

Természettudományi-, informatikai tehetséggondozás, gazdagító program.

A program rövid leírása:

A tanulók folytatták az előző években elkezdett www.turakaland.hu honlapot. Ezúttal a Maros folyó makói szakasz bemutatásával bővítették, valamint elkészítettek egy leporellót, és egy terepasztalos kooperatív társasjátékot, melyek a környék nevezetes természetes élőhelyeit mutatják be.  A heti foglalkozásokon információgyűjtés és rendszerezés, valamint készségfejlesztő játékok zajlottak, hétvégi alkalmakon és a 3 napos táborban terepi megismerést folytattak.

Célcsoport:

Korosztály: 10-13 éves tanulók, a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói.

Tehetségterület: informatikai érdeklődésű tanulók (8 fő), természettudományi érdeklődésű tanulók

A program célja:

Általános cél: a természettudományok, informatika és műszaki területen tehetségígéret tanulók komplex tehetséggondozása az erős oldal fejlesztésével, a gyenge oldalak egyéni kompenzálásával, a motivációt is javító kiegészítő tevékenységekkel, a kreativitás fejlesztésével. További tehetségazonosítás a fejlesztő programban történő megfigyeléssel.

Fejlesztései cél: tapasztalatszerzés, jártasság kialakulása:

 • az általuk érthető kutatási módszerek alkalmazásában;
 • forrásközpontok felhasználásában;
 • ismeretterjesztés digitális és nyomtatott formáinak tudatos felhasználásában;
 • csoportos alkotás létrehozásában

Módszerek:

Az erős oldal fejlesztésére:

Fő módszer: projekt. Egyéb: élmény- és kalandpedagógi alkalmazása, terepgyakorlat, magyarázat, utánzás, gyakoroltatás, beszélgetés, önálló próbálkozás, egymás tanítása, szakvezetés, tanári segítségadás, tréninggyakorlat, játék.

Tevékenységek

 1. Motiválás – élménypedagógia
 2. A projektcél megismerése
 3. Speciális munkakészségek alapjainak kialakítása:

3.1. dokumentálás: digitális fotózás és videózás alapjai

3.2. honlapszerkesztés (ellenőrző listával)

3.2. természettudományos módszerek: a megfigyelés, mérés, dokumentálás alapvető eszközeinek és módszereinek alkalmazása

3.3. mobilapplikációk alkalmazása

 1. Előzetes információgyűjtés
 2. Terepgyakorlat – tanösvénybejárások
 3. Az adatok rendszerezése, előkészítése bemutatásra: fotó- és videoszerkesztés, szöveges ismertető, fotóalbum, panorámaképek, kvízek elkészítése és feltöltése honlapra
 4. Az új honlap oldalak elkészítése
 5. Értékelés, önértékelés

A foglalkozások részben két csoportban párhuzamosan folytak, két pedagógussal.

A személyiségtényezők fejlesztésére:

A program vezetői rendelkeznek személyiségfejlesztő tréneri, élménypedagógiai alap képzettséggel és több éves ezirányú tapasztalattal.

A foglalkozások menetében ráhangoló, motiváló, energetizáló és feszültségoldó játékokat alkalmazunk.

Öt foglalkozás kifejezetten az együttműködés, érzelmek kifejezése és kezelése, önértékelés-önismeret, kommunikáció fejlesztését szolgálja.

A tanulók a program során fokozatosan egyre nagyobb önállósággal oldják meg a feladatokat. A program utolsó szakaszára tervezett 3 napos szaktábor mintegy vizsgaként szerepel, ahol az egész év során tanult módszerek, készségek alkalmazásával külön részprojektként önállóan kell egy tanösvény megismerését és bemutatását megszervezni, a tevékenységeket elvégezni és a beszámolót a honlapon elhelyezni, a munkát értékelni.

A csoport összetartozásának erősítését szolgálják az élménypedagógiai tréninggyakorlatok és az egyenpóló.

A feltöltődés, pihenés elősegítésére:

A foglalkozásokhoz kapcsolódó játékok: önismereti, közösségépítő, kommunikációt fejlesztő és energetizáló, feszültségoldó játékok, gyakorlatok.

Teljes időtartamú játékos foglalkozások: kooperatív társasjátékokkal: Hegymászó, Hanaby, Állítsd meg a vadászokat, Everest.

A programban 6 alkalommal szerepel túra a térségben: Dobozi-erdő, Biharugra (Madárvárta), Kardoskút (Fehér-tó), Dévaványa (Túzokrezervátum), Gyula-városerdő, Szabadkígyós (Kígyósi puszta) tanösvényeinek, túraútvonalainak megismerésére. A túrák során 2-3 órás kötött természettudonányi foglalkozás mellett szabadidős programok is szerepelnek. Ezeket a programokat a családok bevonásával tervezzük (utazás szülők segítségével).

A 3 napos tábor szerepjáték jellegű program fejlesztő foglalkozásai kalandpedagógiai elemekkel segítik a feltöltődést, emellett kikapcsolódás céljából kalandpark, strandolás (2 alkalommal) szerepel a szabadidős tevékenységek közt.

Az élményközpontúság biztosítására:

 • szerepjáték: „kutatócsoport” és „informatikai vállalkozás” együttműködése, vállalkozás szakmai tevékenységeinek „eljátszása”)
 • természetes tanulás: valós problémák tanulmányozása és megoldása (tényleges helyszín bemutatása működő honlapon, virtuális tanösvény formájában, leporello és társas játék készítése) – projektmunka, kalandpedagógiai elemek (lombkorona tanösvény, kalandpark).
 • terepi megfigyelések, terepgyakorlatok kalandpedagógiai módszerek alkalmazásával is (változatos, kihívást jelentő akadályok leküzdése)
 • játékok, tréninggyakorlatok: képességek, együttműködés, érzelmi intelligencia fejlesztésére, élménypedagógiai módszerekkel (tervezés – végrehajtás – értékelés)
 • interaktív alkalmazások használata és készítése (puzzle, kvíz, terepi méréseket segítő alkalmazások)
 • szabad, önálló próbálkozások a honlap fejlesztésében (tartalom, menüszerkezet, kiegészítők alkalmazása)
 • Tudományterületek:
 • természettudomány (biológia, földrajz, ökológia): a tanulók valós területek természeti értékeit és problémáit kutatják valós helyszíneken
 • informatika: a természettudományi csoport tevékenységeit egy működő, interaktív honlapon jelenítik meg, kiosztásra kerülő leporellót készítenek.

A tehetségazonosítás módszerei:

Tehetségazonosítás:

 • szaktanári vélemények gyűjtése (interjú: motiváció, érdeklődés, természettudományi és műszaki érzék, tantárgyi teljesítmény, kreativitás szempontokkal)
 • tehetségszűrő megfigyelési szempontsor kitöltése a szaktanárok által javasolt tanulókról
 • önként jelentkezés (téma iránti érdeklődés)

Korábbi módszerek:

 • Az előző években a tanulók beválogatásához teszteket is alkalmaztunk: induktív gondolkodás teszt (Csapó B.), természettudományos problémamegoldás stratégiáját mérő teszt (Pisa-mérésekből), kreativitás (körök) tesztek voltak. A diagnosztizáláshoz Érzelmi Intelligencia Teszt 10-15 éveseknek (Oláh A.) eredményeit is figyelembe vettük. Ezek eredményei lényegesen nem tértek el a tanári megfigyelésektől. A programban való aktivitással és egyéni fejlődésekkel legszorosabb összefüggést a tanulók érdeklődése mutatta, ezért leginkább most is erre támaszkodunk – az ajánlott tanulók beválogatásában.

Kiegészítő tevékenység, a 3 napos szaktábor:

Célok:

 1. A tanulók legyenek képesek az év során tanultak és a kialakított készségek alkalmazásával önálló projekt teljes végrehajtására a tervezéstől az értékelésig.
 2. Eközben harmonikusan és eredményesen tudjanak együttműködni kis csoportokban és a két csoport egymással.
 3. Életkoruknak megfelelő szinten jól ismerjék a Körös-Maros Nemzeti Park Maros ártéri jellemzőit, értékeit, problémáit.
 4. Motiváltságuk alapján legyen igényük további hasonló programokban részt venni.

Tevékenységek:

 • önálló projekt végrehajtása (bemutató elkészítése) – szakvezetéses tanösvénybejárás, terepi megfigyelések.
 • feltöltődést szolgáló tevékenységek: feszültségoldó- energetizáló játékok, strandolás, kalandpark.

Módszer: terepgyakorlat, projekt, kaland- és élménypedagógiai módszerek

Helyszín: Makó. Maros Kalandpart, Maros-part, Lombkorona tanösvény.

Időpont: 2019. május 17-18-19.

Résztvevők száma: 16 fő

Programok:

 1. Út közben a Királyhegyesi puszta (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság) területének megtekintése, madártelepítés és pusztai környezet élőlényeinek megfigyelése természetvédelmi szakember szakvezetésével. Módszer: irányított terepgyakorlat.
 2. Maros-parti irányított megfigyelések a természetben – természetvédelmi szakember (KMNPI természetvédelmi őre) vezetésével. Módszer: irányított terepgyakorlat.
 3. Lombkorona tanösvény (Makó) bejárása csoportosan. Az ártéri növényzettel kapcsolatos ismeretek bővítése. Módszer: önálló, csoportos megfigyelések a természetben.
 4. Szabadidős jellegű, feltöltődést segítő programok: mozgásos közös játékok a makói játszótéren (2 óra), kalandpark (Maros Kalandpart) pályáinak teljesítése, kalandpedagógiai gyakorlat (4 óra), strandolás (Hagymatikum), társas kapcsolatokat, érzelmi intelligenciát, kommunikációt fejlesztő élménypedagógiai gyakorlatok és játékok a szálláson. Gyalogtúra a Maros partján.

Tapasztalatok:

 • a tanulók számára motivációt jelentett a program teljes időtartama során a részvétel jutalom jellege
 • az új környezetben az ismeretbővítést szolgáló tevékenységeket szívesebben végezték,
 • leginkább sikeres tevékenységeknek a szabadidős jellegű tevékenységek bizonyultak (strand, kalandpálya, esti közös játékok)

A megvalósított tevékenységek időrendben:

 • Heti 2 órás fejlesztő foglalkozás tanórán kívül, összesen 64 óra időtartamban. 2018. szeptember 7-től, 2019. június 22.
  • Ebből tantermi foglalkozások száma: 26 óra,
  • terepen, külső helyszínen megvalósult foglalkozás: 38 óra.
  • Szakvezetés igénybe vételével terepi foglalkozás 2019. április 5-én és 6-án a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szakemberével.
  • Szakvezetéses terepgyakorlat 2019. május 3-án Dévaványán – 4 óra.
  • További terepgyakorlatok helyszínei: Békéscsaba Csaba-park, Békéscsaba Élővíz-csatorna, Biharugra Madárvárta.
  • A foglalkozások tevékenységeinek, a program tapasztalatainak bemutatása honlapon (www.turakaland.hu és korstehetseg.hu) 2018. októbertől folyamatosan.
  • Leporello elkészítése 2019. júniusában.
 • 3 napos szakmai tábor Makón 2019. május 17-18-19.

A program eredménye:

Megvalósult cél: a természettudományok, informatika és műszaki területen tehetségígéret tanulók érdeklődésének erősítése, meglévő kiemelkedő  (elsősorban intellektuális, kognitív) készségeik továbbfejlesztése, a gyenge oldal (főként akarati, önismereti és társas kapcsolatok) fejlesztése.

Új tapasztalatokat szereztek:

 • az általuk érthető kutatási módszerek alkalmazásában: elsősorban a terepi megfigyelések területén, illetve a szerzett információk rendszerezésében.
 • az online információforrások felhasználásában,
 • internetes információmegosztásban,
 • együttműködésben, projekttevékenységekben.

Jelentősen fejlődött önismeretük valamint társas kapcsolataik, kommunikációjuk – szívesen és hatékonyan dolgoztak csoportban. Többféle csoportszerepet kipróbáltak, megtapasztalták társas készségeik erősségeit és fejlesztendő területeit.

Valós alkotás létrehozásával (honlap, leporello, terepasztal) önértékelésük javult, önbizalmuk erősödött.

Önismeretük pontosabbá vált. Saját jövőképüket határozottabban és árnyaltabban képesek megfogalmazni.

Motivációjuk az önfejlesztéssel kapcsolatban tovább erősödött – szívesen vennének részt hasonló programban a következő tanévben is.

Tárgyiasult alkotások:

Tárgyiasult alkotások:

 1. turakaland.hu honlap újabb oldalakkal és bejegyzésekkel bővült, a meglévők továbbfejlesztése, felújítása. Három újabb területet bemutató oldalakkal bővítették a meglévőket: Maros (Makó), Biharugra, Dévaványa-Réhely.
 2. Leporello: olyan kiadványt szerkesztettek kortársaik számára, amely bemutat és ajánl a természet iránt érdeklődőknek néhány olyan természeti területet, amelyek lakóhelyük közelében van, könnyen elérhetők, viszonylag ismeretlenek. a településen és környezetében található olyan természeti területeket bemutató kiadványt szerkesztettek.
 3. Meglévő kereskedelmi kooperációs társasjáték (Állítsd meg az orvvadászokat!) mintájára projekt keretében létrehoztak egy terepasztalt, melyen a Bihari Madárvárta környékén játszódó természetvédelmi-őrös együttműködéses játékot lehet játszani.

Pénzügyi adatok:

Elnyert támogatás: 1 480 000 Ft

Felhasznált támogatás: 1 459 739 Ft.

Összefoglaló videófilm:

Fotógaléria