A tudás virtuális tanösvényei 2017.

A pályázati program azonosító száma: NTP-MTTD-17-0218.

A program időtartama, óraszáma:

2017.07.01 – 2018.06.30.

Óraszám: 84 óra + 3 napos tábor (16 óra)

A program jellege:

Természettudományi-, informatikai tehetséggondozás, gazdagító program.

A célcsoport:

4 fő 10-11 éves, 5. évfolyamos tanuló, 2 lány, 2 fiú. Tehetségterület: természettudományi, matematikai-logikai tehetségígéret.

3 fő 13-14 éves, 8. évfolyamos tanuló informatikai tehetségterületen. 1 lány, 2 fiú.

13 fő 12 éves, 6. évfolyamos tanuló. Főként természettudományi érdeklődésű, átlagnál jobb általános értelmi képességekkel rendelkezők.

A program rövid leírása:

A tanulók lakóhelyük közelében található, környezeti szempontból jelentősebb területeit helyszíni vizsgálatok, bejárások, terepgyakorlatok során ismerték meg. Tapasztalataikról, benyomásaikról saját fejlesztésű honlapjukon (www.turakaland.hu) számoltak be. Így nem csak természettudományi és informatikai kompetenciájuk egyaránt gyarapodott. Az együttműködési készségek, önismereti tulajdonságok intenzív, sikeres fejlesztését személyiségfejlesztő tréning segítette.

A program célja:

Fejlesztési cél:  a programban résztvevő természettudományi és informatikai érdeklődésű/tehetségű tanulók az érdeklődésüknek/tehetségüknek megfelelő területeken

 • átélhessék a megismerés és az alkotás örömét,
 • megélhessék a hozzáértésüket,
 • megtapasztalhassák, hogy a rendszeres és tudatos tevékenységek által fejlődnek,
 • megtapasztalják az együttműködésben rejlő lehetőségeket
 • ezáltal erősödjön önbizalmuk, mely további erőfeszítésekre és magasabb teljesítményre ösztönzi őket.

Jellemző módszerek:

Az erős oldal fejlesztése:

Gazdagítás valódi, iskolán kívüli probléma megoldásán keresztül informatikai és természettudományi csoportok együttműködésével: a környezet kiválasztott természeti értékeit bemutató virtuális tanösvényeket tartalmazó honlap fejlesztése komplex projektben:

 • irányított ismeretszerző/szerepjáték jellegű projekt – új tanösvény létrehozása és a meglévők fejlesztése segítséggel,
 • alkalmazás és szerepjáték jellegű projekt – új tanösvény kialakítása önállóan
 • a honlap népszerűsítése nyilvános fotópályázat kiírásával a térségben élő fiatalok számára

Tevékenységek:

 • valós természeti területek ökológiájának, évszakos változásainak tapasztalati megismerése,
 • a meglévő virtuális tanösvények továbbfejlesztése, új kialakítása
 • nyílt természetfotó-pályázat kiírása, megvalósítása természetfotós szakember bevonásával.

Szerepjáték:

 • mint „természettudományi kutatócsoport” és honlapfejlesztéssel foglalkozó „vállalkozás” együttműködése a sikeres honlap létrehozása és fejlesztése érdekében.

A személyiségfejlesztés módszerei:

A projekt során változó összetételű, együttműködő párok és kiscsoportok alakulnak az aktuális feladatok elvégzésére. A csoportok tagjai lényegi döntéseket hozva végzik munkájukat, együttműködve a többiekkel. A tanulók a foglalkozások elején a csoport közös feladata alapján megtervezik egyéni és csoportos tevékenységeiket, saját célokat jelölnek ki, ezt ismertetik. A foglalkozás végén különböző módokon beszámolnak az eredményekről, értékelik teljesítményüket, illetve a csoport is értékel.

A tantermi foglalkozásokat általában rövid ráhangoló önismereti, kommunikációs és képességfejlesztő játékok indítják, majd hasonló gyakorlattal vagy játékkal zárulnak. Az év során több alkalommal külön teljes foglalkozások segítik az önismeret és az együttműködés, a kreativitás fejlesztését, az érzelmek felismerését, azonosítását és kezelését. A 3 napos tábor során önismereti, érzelmi intelligencia fejlesztő tréninggyakorlatokban vesznek részt.

A feltöltődést segítő módszerek:

 1. A foglalkozásokhoz kapcsolódó játékok: önismereti, közösségépítő, kommunikációt fejlesztő játékok a foglalkozások bevezető és lezáró részében,
 2. Teljes időtartamú játékos foglalkozások.
 • Érzelmi intelligenciát fejlesztő társas játékok: Érzelmek birodalma, Identity
 • Kooperatív társasjátékok: Hegymászó, Hanaby, Állítsd meg a vadászokat, Everest
 1. Túrák-kirándulások a bemutatandó helyszíneken: Biharugrai Madárvárta és halastavak, Pósteleki erdő, valamint a Körösök szűkebb és tágabb környezetében további helyszíneken családokkal. További helyszínek: Élővíz-csatornán kajaktúra ősszel, gyalogtúra tavasszal, gyalogtúrák a Dobozi-erdőben – Sámson-vára környékén, Csabapark parkerdő téli túra korcsolyázással, Szabadkígyósi tanösvény.
 2. Szabaduló szoba: Békéscsabán.
 3. A 3 napos tábor szerepjáték jellege, kalandpedagógiai elemekkel, kikapcsolódással, feltöltődéssel.

Élmény- és felfedezés központúság:

 • szerepjáték: „kutatócsoport” és „informatikai vállalkozás” együttműködése,
 • természetes tanulás: valós problémák tanulmányozása és megoldása (tényleges helyszín bemutatása működő honlapon, virtuális tanösvény formájában) – projektmunka, kalandpedagógiai elemek.
 • terepi megfigyelések, terepgyakorlatok kalandpedagógiai módszerek alkalmazásával is (változatos akadályok leküzdése terepen)
 • játékok, tréninggyakorlatok: képességek, együttműködés, érzelmi intelligencia fejlesztésére
 • interaktív alkalmazások használata és készítése (puzzle, kvíz, chat, QR-kód, Munzee)
 • szabad próbálkozások a honlap fejlesztésében (tartalom, menüszerkezet, kiegészítők alkalmazása)

A megvalósult tevékenységek időrendben:

 1. Személyiségfejlesztő tréning megvalósítása 2017. szeptember 1- 2018. június 20.
  • A programban résztvevő pedagógusok személyiségfejelesztő tréneri végzettséggel is rendelkeznek. Önismereti, kommunikációs, együttműködési készségfejlesztő, problémamegoldó, konfliktuskezelő gyakorlatok a legtöbb foglalkozás bevezető, lezáró részében szerepeltek. Külön trénig jellegű foglalkozások száma az év során 18 alkalommal 36 órában kerültek megvalósításra.
 2. Természettudományi ismeretbővítő és készségfejlesztő program megvalósítása: 2017.szeptember 1 -2018. június 20. A foglalkozások jellemzően iskolán kívül, terepen valósultak meg a város közelében valamint hétvégi alkalmak során a megye két másik településén (Dévaványa, Szarvas – a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényeinek megismerésével).
 3. Informatikai készségfejlesztés 2017. szeptember 27-től 2018. június 20-ig.
  • A programelem során a tanulók különböző informatikai eszközök és alkalmazások használatával ismerkedtek, tanári segítséggel fejlesztették az előző tanévben elkezdett turakaland.hu. Megismerték a wordpress használatának alapjait.
 4. Tárgyiasult alkotás elkészítése (www.turakaland.hu honlap) : 2018. november 11 – 2018. június – 2018. június 20.
 • Természettudományi és informatikai képzésük során tanultak alkalmazásával egy előzetesen elkezdett honlapot bővítették új területek bemutatásával.
 1. 4 napos szaktábor: 2018. május 11-13. Komplex fejlesztés élmény- és kalandpedagóiai tevékenységekkel.

A program hatása a célcsoportra:

 • Alkotással kapcsolatos érzések tudatos átélése: a programban folyamatos volt az élménypedagógiai módszerek alkalmazása, ezáltal a folyamatosan készülő tárgyiasult alkotással kapcsolatos érzések tisztázása is. A tanulók az alkotás okozta öröm és sikerélmény mellett az alkotás nehézségeihez kapcsolódó kudarc, türelmetlenség, bizonytalanság jellegű érzéseket is megtapasztalták és feldolgozták. A programban az iskolai tevékenységektől eltérő területen alacsony ismeret- és készségszintről indulva, a tanulók által is jól érzékelhetően fejlődtek a tanulók kompetenciái.
 • A programban több, rövidebb-hosszabb olyan tanulói projekt szerepelt, melyben a problémákat együttműködéssel, munkaegosztással, egymás segítésével tudták megoldani. Az együttműködési készségek fejlesztésére külön élménypedagógiai tréninggyakorlatok szolgáltak.
 • A programban hangsúlyos elem volt a személyiségfejlesztés (önismeret, önértékelés, kommunikációs és együttműködési készségek fejlesztése). A tanulók reális önértékelésének, egészséges önbizalmának fejlődése jól érzékelhető volt, melyet a foglalkozások során gyakran alkalmazott videofelvételek elemzése is igazol.
 • A játékos gyakorlatok, a külső helyszínek, a tábor, a hétvégi kirándulással egybekötött foglalkozások, szabadidős programok élményei a tanulók motivációját is magas szintre emelték, a program további folytatásában is szívesen részt vennének.

A megvalósult tárgyiasult alkotások:

Alkotás:

1.: www.turakaland.hu honlap fejlesztése. A honlap alapjait az előző évben hasonló programban alakította  ki a csoport, a jelenlegi programban ennek tartalommal való feltöltése történt meg.

A honlapon a tanulók bemutatják az általuk közösen bejárt és vizsgált területeket: Békéscsaba-Gerla erdő, Szarvas Anna-ligeti Tanösvény, Szarvas KMNPI Állatpark, Szarvasi Holtág, Biharugra Bihari Madárvárta, Dévaványa-Réhely (KMNPI) Sterbecz István Túzokvédelmi Központ és tanösvény.

2.: A bemutatott területek mellett a honlapon megtalálhatók a program során meghirdetett fotópályázat képei, eredményei is. A fotókiállításra a megye öt általános iskolájából 18 tanuló 64 képet küldött be.  A fotók a korostehetseg.hu és a turakaland.hu honlapokon megtekinthetők. A díjazott fotók kiállítása a békéscsabai Jankay Tibor Általános Iskola 60 éves jubileumi programja keretében került megrendezésre.

3 napos tábor bemutatása:

A  3 napos tábor helyszíne a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bihari Madárvártája volt. A helyszín lehetőséget biztosított a gyerekek számára általuk addig nem ismert élőhely, élőlények megismerésére, több órás kalandpedagógiai programban való részvételre, hosszabb valamint természeti környezetet igénylő élménypedagógiai gyakorlatok megvalósítására, környezetvédelmi szakember által vezetett terepgyakorlat teljesítésére. A helyszínen a résztvevők biztonságos környezetben szabadidős program keretében önállóan is szerveztek és valósítottak meg programokat: rövid kirándulás, szabadtéri játékok. A program segítette az ismeretek bővítését, készségek természetes környezetben, valós feladatok során történő kipróbálását, előzetesen is motiváló hatású volt.