Madárvárta

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0146

NTP-MTI-14-0146

Madárvárta

A program lényege:

A Kis-Sárrét ökológiai jellemzőinek helyszíni megismerésén alapuló természettudományos játékok készítésével a tanulók érdeklődésének szélesítése, kreativitásának fejlesztése, természettudományos ismereteinek bővítése.

A tevékenységek időrendi sorrendben:

 1. A Spring Alive (Tavaszi Madárles) internetes nemzetközi madármegfigyelési program megismerése.
 2. A Spring Alive fajainak megismerése, a fajok megfigyelése és a vonulási megfigyelések rögzítése a program felületén.
 3. Kardosúti és Mezőkovácsházi megfigyelések a természetben. Tavaszi madárvonulás néhány jellemző fajának megfigyelése.
 4. A Kis-Sárrét általános ökológiai jellemzőinek megismerése.
 5. A „Fény nemzetközi éve 2015.” programhoz kapcsolódó interaktív előadás és kísérleti bemutató.
 6. Témanapok a Bihari Madárvártán. Terepi megfigyelések, akadályverseny. A különböző napszakok, fényviszonyok és az élőlények aktivitása közti összefüggések keresése.
 7. Játékok adaptációja a Bihari Madárvárta témájára.
 8. A játékok elkészítése.
 9. Bemutató foglalkozás.

A célok megvalósulása:

 • A tanulók fajismerete elsősorban a tavaszi madárvonulás jellemző fajainak megismerésével bővült. A tanulók valós környezetben természetes módon szereztek információkat, élményeket. Ez erősítette a természet megismeréséhez szükséges motivációjukat, érdeklődésüket.
 • A természetben végzett megfigyeléseket IKT alkalmazása egészített ki. A terepi vizsgálatokra internetes adatgyűjtéssel készültek fel, majd a játékok készítése során számukra új szoftverek használatát ismerték meg.
 • A játékok adaptációjának elkészítése során a gyakorlati készségek, kreativitás, együttműködési készségek fejlődése volt megfigyelhető. A felmerülő problémákra közösen adtak újszerű válaszokat, megoldásokat.
 • Az alkotások elkészítésével önértékelésük is erősödött.

 A program során megvalósult kiállításlátogatás:

Kiállításlátogatás:

A mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskola állandó kiállítását tekintettük meg, melynek címe és témája: Mezőkovácsháza és környéke természeti értékei. A kiállítást létrehozó pedagógus – Sarkadi László – kalauzolta a tanulókat. A preparált lepkék, tárgyak, a képek és a leírások a terület természeti jellemzőit mutatták be. A kiállítás ismeretanyaga előkészítést jelentett a terepi megfigyelésekhez – amikor a tanulók a kiállításon megismert élőlényeket, összefüggéseket a valóságban is megkeresték, összehasonlították egy másik terület jellemzőivel. A kiállítás megtekintése során a kiállítás anyagának gyűjtője és összeállítója saját élményeit is megosztotta a tanulókkal. A kiállításlátogatást pihenőkét iktattuk a terepi gyakorlatok közé, egy órás időtartama még éppen megfelelő volt a tanulók számára. A kiállítás tablói, az előadó előadási stílusa, élményeinek az ismeretekkel való vegyítése a program későbbi részéhez adtak útmutatást, a saját tablók és előadások megvalósításához.

Kapcsolódás a fény nemzetközi évéhez

 1. A városban élő elismert fizika tankönyvszerző tanár, ifj. Zátonyi Sándor interaktív előadásán a tanulók kísérletek megfigyelésével, azokban való közreműködés során szereztek élményeket a fénnyel kapcsolatban. (Az előadás videója: https://www.youtube.com/watch?v=Bm2yuXSnuEw)
 2. A terepi megfigyelések egyik fő feladata volt a különböző napszakokban és fényviszonyokban történő megfigyelés, a fényviszonyok és a jellemző állatfajok viselkedése, aktivitása közti összefüggések felismerése.

A programban résztvevők:

Tehetséges tanulók: 23 fő

Szakemberek: 4 fő (Dégenhardtné Szántó Ágota, Kőrösi Tibor, Sarkadi László, Zátonyi Sándor)

Videó:

Zátonyi Sándor előadása a fény éve alkalmából.