Pályázati azonosító: NTP-HTT-16-0028.

A pályázati program címe: Körös-vidéki TT 2016/2017.

A megvalósítás időszaka: 2016.09.01 – 2017.06.30.

Elnyert (és felhasznált) támogatás: 1 500 000 Ft.

A megvalósult program bemutatása

A program lényege röviden:

A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács 2016/2017. tanévi tevékenységeinek megvalósítása:

– önkontrollos hatásvizsgálat kialakítása,

– jó gyakorlatok megismertetése,

– együttműködések, szakmai fórumok, team-munka megvalósítása,

– információáramlás elősegítése,

– tehetségpontok hatásvizsgálati programjának kialakításában segítségnyújtás.

A tevékenységek időrendi sorrendben:

Önkontrollos hatásvizsgálat kidolgozása:

 1. 03. 24. Szarvas (Benka TP.)

Jó gyakorlatok bemutatása:

2016.11.18.: Idegen nyelvi tg. (Jankay Tp.)

2016.11.18.: Tanulásmódszertan (Körös Tp.)

2017.03.07. : Óvodai tehetséggondozó műhelyek (Békési Kistérségi Óvoda)

2017.05.06.)Természettudományi tg. (Körös Tp.)

 1. 06. 29., Szarvas: Edison Klub Tp., Tildy Tp. Körös Tp.

Szakmai fórumok:

 • 2016. 11. 18. Tanulásmódszertan, IKT, idegen nyelv; Körös T. E. , Jankay
 • 2017. 03.07. Óvodai tehetségműhelyek szervezésének elmélete; Békési Kistérségi Óvoda
 • 2017. 03. 24. Komplex tehetséggondozó programok tapasztalatai; Szarvas Benka.
 • 2017.05.11. Természettudományi tehetséggondozás (Öveges Program)Belvárosi Ált. Isk. és Gimn. Békéscsaba
 • 2017.06.09. Képzőművészeti tehetséggondozó programok tapasztalatai; Szeghalom, Tildy

Információáramlás segítése:

 1. okt. 1-től kvtt.hu honlap
 2. 06. 29: kiadvány megjelentetése

Team-munka megvalósulása:

 1. 03. 07-től: Óvodai tehetséggondozás. (Békési Kistérségi Óvoda)
 2. 04. 26-tól: Robotika
 3. 03. 24-től: Versenyszervezői
 4. 11. 18-tól: Természettudományi

Megvalósult célok:

Cél megvalósulása: a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács aktív működése a pályázati program idején továbbra is megmaradt, az eddigi tevékenységek mellett új elemekkel bővült. Kidolgozásra került az önkontrollos hatásvizsgálati program terve, azonban ennek bevezetésére nem került sor.

A hatókörbe tartozó tehetségpontok jó gyakorlatai a gyakorlatban és előadások során bemutatásra kerültek. A tanács saját jó gyakorlataként évente megismételt közös természettudományi tehetséggondozó programját tovább fejlesztettük.

Létrejött az információáramlás hatékonyságát javító saját honlapunk: kvtt.hu. Az érdeklődő tehetségpontok segítséget kaptak saját hatásvizsgálati programjuk kidolgozásához. Több területen folytatódott a már létrejött team-munka (természettudomány, idegen nyelv, tanulásmódszertan), új teamek kezdték meg munkájukat: versenyszervezői, informatikai teamek.

Öt témában valósult meg szakmai fórum, melyből teljesen új az óvodai tehetséggondozás témája volt.

A megvalósult tevékenységek alapul szolgálhatnak a tanács saját programjának további folytatásához és bővítéséhez, a tanács hagyományos programjainak megerősödéséhez. Az óvodai tehetséggondozásban résztvevők között együttműködések kialakulása körvonalazódott.

A jó gyakorlatok bemutatásával a tehetségpontokban dolgozó szakemberek szakmai ismertsége, elismertsége nőtt.

Az önkontrollos hatásvizsgálatok jövőbeni gyakorlattá válása a szakmai munka hatékonyságának lemérését teszi lehetővé.

A szakmai programok tapasztalatai:

Team munka: a már eddig is működő teamek további közös fejlesztéseket valósítottak meg, melyből kiemelkedő volt a két napos, kalandpedagógiai elemeket tartalmazó közös fejlesztő program továbbfejlesztése új helyszínre, az IKT eszközök beépítésével. Az újonnan alakuló informatikai munkacsoport új tehetségpontban indított Lego Robotika programot. A tanács több tehetségpontja két tanítási nyelvű iskolához kapcsolódik, számukra az idegen nyelvi tehetséggondozásban kialakult team jelent nagy jelentőségű gyakorlati segítséget. Az óvodai jó gyakorlat bemutatása és a hozzá kapcsolódó szakmai fórum a térségben új elemként jelent meg, nagy sikerrel.

A szakmai fórumokon főként az aktuális problémák kerültek elő: IKT alkalmazás különböző területeken, versenyek összehangolása, a fejlesztő programok komplexitásának fokozása.

A tehetségpontokban kialakítandó önkontrollos hatásvizsgálat iránt főként az akkreditációra készülő tehetségpontok érdeklődtek.