Értékek mentén

Pályázati azonosító: NTP-KKI-B-15-0254

A program lényege:

Különböző területen tehetséges 10-14 éves fiatalok számára önismeretfejlesztő program, melynek fő témája a tudatos értékválasztás elősegítése. Fő módszere: önismereti tréning-gyakorlatok, élmény- és kalandpedagógiai módszerek heti rendszerességű foglalkozásokon, valamint három napos szaktábor keretében.

A tevékenységek időrendben:

 • október: együttműködési készségek fejlesztése tréninggyakorlatokkal, szabaduló-szoba csoportos problémamegoldást igénylő feladataival.
 • november – 2016. március: a közösség és az egyén értékei. Beszélgetések, tréninggyakorlatok, játékok során tapasztalatszerzés, majd megbeszéléssel tudatosítás.
 • március – április: érzelmek felismerésének, kezelésének fejlesztése játékokkal, önismereti és kommunikációs tréningekkel.
 • május: önismereti tréninggyakorlatok pszichológus irányításával (őszre tervezett, elmaradt foglalkozások). Kiemelt téma: az értékválasztás segítése, tudatosítása.
 • június: 3 napos szaktábor. A tábor fő célja: önismert fejlesztése, érdeklődés szélesítése, együttműködési készségek erősítése. Módszer: új környezetben és szokatlan helyzetekben csoportos és egyéni erőfeszítést igénylő tréninggyakorlatok, szerepjátékok.
  • A tábor közvetlen előkészítése: közös tervezési szervezési feladatok.
  • Utazás a 3 napos táborba: út közben 1-1 foglalkozás (strand: vizi játékok, Állatkert: természeti értékek. A tábor közös előkészítése, megvalósítása, értékelése.
  • Tábori programok: „Betyártábor” – szerepjátékos tábor. Szabadtéri tréninggyakorlatok, gyalogtúrák, kalandpark, via-ferrata, városnézés.
 • A táborban készült videók szerkesztése, honlapra feltöltése. Újságcikk megjelentetése.

A célok megvalósulása:

Cél: Különböző speciális területeken már fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók számára önismereti, értékválasztási, kommunikációs, magatartási, motivációs problémák megelőzése és kezelése valamint fejlesztése.

A tervezettnél nagyobb óraszámban valósultak meg önismereti, kommunikációs tréningfoglalkozások. A tanulók bár fáradtak voltak, mégis szívesen vettek részt a gyakorlatokban, melyek egy részéről videofelvételi is készült, melyet a későbbi foglalkozásokon közösen is elemezték. A videofelvételeken is nyomon következő, hogy a tanulók egyre tudatosabban képesek a különböző viselkedéseik okát és lehetséges következményeit megfogalmazni, egymásra odafigyelni.

A tréninggyakorlatok, játékok során szerzett tapasztalatok tudatosítása, a néhány évvel idősebb diák előadása és a vele való beszélgetés, különböző film-megbeszélések segítették a tanulókat érintő értékekkel kapcsolatos attitüdök, beállítódások folyamatos alakulását.

A három napos tábor komplexitása, a különleges tevékenységek és helyszínek és tevékenységek előre is jó motivációt jelentettek a hét közi foglalkozásokhoz, segítették az érdeklődés szélesítését, az önismeret fejlődését, valószínűleg mély nyomot hagynak a gyerekek fejlődésében. Már több szülő is jelezte, hogy gyermekük kérte, hogy a tábor helyszínét a nyáron a családdal együtt is felkeressék.

A pszichológus által végzett hatásvizsgálat, mérés és megfigyelés is igazolta, hogy a tanulók többségénél az önismeret erősödött, önbizalmuk javult. A pszichológus egyéni megbeszélés során tájékoztatta a szülőket gyermekeik fejlődéséről, esetleges felmerült problémákról, további javaslatokról.

A résztvevők önismerete, együttműködési készsége átlagos kortárscsoportjukhoz képest kiemelkedően jó, melyet megfigyeléseink, pszichológiai méréseink is alátámasztanak. (Ez azonban nem csak ennek a programnak köszönhető, többségük már harmadik éve vesz részt önismereti foglalkozásokon.)

Együttműködő partner:

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Jankay Tehetségpont)

Feladata: A heti foglalkozások helyszínének, infrastrukturájának rendelkezésre bocsátása – térítés mentesen.

A rendszeres foglalkozásokat kiegészítő tevékenységek:

A program témája az értékválasztás tudatosítása volt.

Ehhez kapcsolódó programok:

 1. Szabadulószobák (Veszprém, Gyula) – a tanulókat jól motiválta, az együttműködés. kreativitás fontosságának kihangsúlyozását, átélését, tudatosítását segítette
 2. Via ferrata, Kalandpark, gyalogtúra: az együttműködés, a teljesítmény-erőfeszítés-kitartás-siker átélését, értékként való tudatosítását jól segítette, rendkívüli motiváló hatású.
 3. Állatkert látogatása: a biológiai sokszínűség, természeti értékek megóvására hívta fel a figyelmet élményszerűen.
 4. Családi nap: a szülőkkel, testvérekkel való együttműködés, közös tevékenység, kapcsolatok erősítésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Videó összefoglaló: