Körös Tehetséggondozó Egyesület

Az Egyesület 2013. decemberében jött létre. Alapítói a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába járó gyerekek szülei, az iskola pedagógusai. Szándékuk, hogy az iskola tehetséggondozó tevékenységét kiegészítsék iskolán kívüli tehetségazonosító és tehetséggondozó programokkal.

Az  Egyesület feladatának tekinti a hozzá forduló fiatalok, szülők és szakemberek segítését a tehetség azonosításában, fejlesztésében. Ehhez a tanácsadáson kívül saját azonosító és fejlesztő programokat indít, együttműködéseket szervez, képzéseket valósít meg szülők és szakemberek számára.

Saját tehetséggondozó programjaink:

  1. Természettudományi, matematikai, műszaki területeken tehetséges tanulók számára szervezett programok.
  2. Bármely területen tehetséges tanulók számára személyiségfejlesztő programok.
  3. Szülők számára tanácsadás, képzés.
  4. Szakemberek számára bemutató foglalkozások, műhelyfoglalkozások szervezése és megvalósítása.

Sikeres működésünk érdekében külső szakemberekkel és más tehetséggondozó szervezetekkel együttműködünk. Legfontosabb partnerünk a békéscsabai Jankai Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, ahonnan diákjaink többsége érkezik. A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács tagjaként vállaljuk a Tanács programjainak befogadását, jogi személyként történő képviseletét, pénzügyi tevékenységeinek lebonyolítását.

Egyesületünk tagja a Tehetségpontok hálózatának. 2015-től 2018-ig akkreditált, kiváló tehetségpontként működtünk. Jelenleg ismét benyújtottuk akkreditációs kérelmünket.

Bekapcsolódtunk az Európai Tehetségpontok Hálózatába, készek vagyunk nemzetközi programokban való együttműködésre. Az elmúlt években pl. részt vettünk a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány egy nemzetközi, EUMOSCHOOL elnevezésű pályázatában a program magyarországi adaptációjának kidolgozásában.

Felfogásunk szerint mindenki tehetséges lehet, legfeljebb még nem derült ki, hogy mely területen. Ezért tehetségazonosító programjaink sokféle, komplex tevékenységeket tartalmaznak, a résztvevők különböző tevékenységekben kipróbálhatják magukat. Személyiségfejlesztő programjaink alapja a tanulók sokoldalú megismerése – főként tevékenységek közben. Ezáltal feltárjuk a fiatalok erősségeit, a tehetség kibontakozásának akadályait. Az erősségeket vagy saját fejlesztő programjaink segítségével  kívánjuk fejleszteni, vagy a megfelelő szakemberekhez, már működő tehetséggondozó programokba irányítjuk a fiatalokat.

Az első években kísérleti jelleggel egyetlen iskolai osztály minden tanulója számára 4 éven keresztül folyamatosan valósítottunk meg tehetséggondozó programot, ezzel is jelezve, hogy mindenkit potenciális tehetségnek tartunk. Jelenleg bárki csatlakozhat programjainkhoz akár résztvevőként akár szakemberként.

Az Egyesület általános működéséről további részletek az Alapadatok és a Dokumentumok almenüben adunk tájékoztatást. Programjainkról folyamatosan beszámolunk honlapunkon kívül videócsatornáinkon

itt 21 db videó:

és itt további 51 db videó: