Nyertes pályázati program (terv) bemutatása

Pályázati azonosító: NTP-MTTD-20-0134

A pályázat címe: Ne maradj otthon!

Megvalósítási időszak:

2020.08.17-2020-06.30

Költségvetés:

 • Adminisztráció: 71 017 Ft
 • Kommunikáció (tárhely, domain): 27632 Ft
 • Utazás (Biharugra, Gyula-Városerdő, Kétegyháza, Doboz, Szabadkígyós, Kardoskút): 108 951 Ft
 • Élelmiszer, étkezés (=3 napos tábor): 108 951 Ft
 • Nyomdaköltség (fotó és leporello): 63 160 Ft
 • Szállás (Bihari Madárvárta 2 éjszaka): 97 898 Ft
 • Egyéb szolgáltatás (szakvezetés, madárgyűrűzés, egyenpóló, kerékpárkölcsönzés, terepasztal anyagköltsége): 146 847 Ft
 • Megvalósítók bruttó bére és járuléke: 453 173 Ft
 • Tárgyi eszköz (külső tárhely): 19 738 Ft

Összköltség:  1 140 000 Ft.

A program lényege:

A Covid19 járvánnyal kapcsolatos iskolán kívüli oktatás során a tanulók a város környékén olyan természeti helyeket fedeztek fel, amelyek kirándulóhelyként nem voltak ismertek. Most ezeknek a helyeknek a természeti adottságait tárják fel helyszíni bejárások és online kutatás során. Tapasztalataikat az általuk szerkesztett turakaland.hu honlapon hozzák nyilvánosságra. Ebben két csoport dolgozik együtt: egy „informatikai vállalkozás” és egy „természetkutató csoport”.

A program célja:

Általános cél: a természettudományok, informatika és műszaki területen tehetségígéret tanulók komplex tehetséggondozása az erős oldal fejlesztésével, a gyenge oldalak egyéni kompenzálásával, a motivációt is javító kiegészítő tevékenységekkel, az együttműködés és a kreativitás fejlesztésével.

Fejlesztései cél: tapasztalatszerzés, jártasság kialakulása:

 • az általuk érthető kutatási módszerek alkalmazásában;
 • forrásközpontok felhasználásában;
 • ismeretterjesztés digitális és nyomtatott formáinak tudatos felhasználásában;
 • csoportos alkotás létrehozásában.

Várható eredmények:

– motiváció további természettudományos programokban való részvételhez,

– alapvető tudományos módszerek ismerete,

– együttműködési készségek fejlettsége.

A személyiségfejlesztést szolgáló  tevékenységek és módszerek:

A program vezetői rendelkeznek személyiségfejlesztő tréneri, élménypedagógiai képzettséggel és több éves tapasztalattal.

A foglalkozások menetében ráhangoló, motiváló, energetizáló és feszültségoldó játékokat alkalmazunk.

Öt foglalkozás kifejezetten az együttműködés, érzelmek kifejezése és kezelése, önértékelés-önismeret, kommunikáció fejlesztését szolgálja.

A tanulók a program során fokozatosan egyre nagyobb önállósággal oldják meg a feladatokat. A program utolsó szakaszára tervezett 3 napos szaktábor mintegy vizsgaként szerepel, ahol az egész év során tanult módszerek, készségek alkalmazásával külön részprojektként önállóan kell egy tanösvény megismerését és bemutatását megszervezni, a tevékenységeket elvégezni és a beszámolót a honlapon elhelyezni, a munkát értékelni.

A csoport összetartozásának erősítését szolgálják az élménypedagógiai tréninggyakorlatok és az egyenpóló.

Pihenést biztosító programelemek:

A program vezetői rendelkeznek személyiségfejlesztő tréneri, élménypedagógiai képzettséggel és több éves tapasztalattal.

A foglalkozások menetében ráhangoló, motiváló, energetizáló és feszültségoldó játékokat alkalmazunk.

Öt foglalkozás kifejezetten az együttműködés, érzelmek kifejezése és kezelése, önértékelés-önismeret, kommunikáció fejlesztését szolgálja.

A tanulók a program során fokozatosan egyre nagyobb önállósággal oldják meg a feladatokat. A program utolsó szakaszára tervezett 3 napos szaktábor mintegy vizsgaként szerepel, ahol az egész év során tanult módszerek, készségek alkalmazásával külön részprojektként önállóan kell egy tanösvény megismerését és bemutatását megszervezni, a tevékenységeket elvégezni és a beszámolót a honlapon elhelyezni, a munkát értékelni.

A csoport összetartozásának erősítését szolgálják az élménypedagógiai tréninggyakorlatok és az egyenpóló.

A feltöltődést, pihenést biztosító programelemek:

A foglalkozásokhoz kapcsolódó játékok: önismereti, közösségépítő, kommunikációt fejlesztő és energetizáló, feszültségoldó játékok, gyakorlatok.

Teljes időtartamú játékos foglalkozások: kooperatív társasjátékokkal: Hegymászó, Hanaby, Állítsd meg a vadászokat, Everest.

A programban 6 alkalommal szerepel túra a térségben: Dobozi-erdő, Biharugra (Madárvárta), Kétegyháza, Póstelek, Gyula-városerdő, Szabadkígyós (Kígyósi puszta) tanösvényeinek, túraútvonalainak megismerésére. A túrák során 1,5-2 órás kötött természettudonányi foglalkozás mellett szabadidős programok is szerepelnek. Ezeket a programokat a családok bevonásával tervezzük (utazás szülők segítségével).

A 3 napos tábor szerepjáték jellegű program fejlesztő foglalkozásai kalandpedagógiai elemekkel segítik a feltöltődést.

Várható rövidtávú eredmények:

A résztvevők személyes tulajdonságainak erőteljes fejlődése: önbizalom, motiváció, együttműködési készségek, problémamegoldás, önismeret, kommunikáció, tudományos megismerés módszereinek ismerete.

Személyes fejlődés, alkotó tevékenység eredményének, átélése, pozitív élmények által.

A térség környezeti értékeinek és problémáinak alaposabb ismerete.

Jártasság fejlődése IKT eszközök kutatásban, ismeretközlésben való alkalmazásában. (WordPress alapok, mobilalkalmazások, digitális dokumentálás).

Tárgyiasult alkotások:

1.:turakaland.hu honlap újabb oldalakkal és bejegyzésekkel bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, felújítása. Három új virtuális tanösvény létrehozása, további meglátogatott helyek értékeinek rövid bemutatása a honlapon.

2.: Leporello (a város körüli kirándulási lehetőségek és természeti értékek megismertetése)

3.: Természetfotó pályázat megszervezése, lebonyolítása, kiállítás rendezése.

Kiegészítő tevékenységek:

 3 napos szaktábor

Hely: Körös-Maros Nemzeti Park Látogatóközpontja (Bihari Madárvárta).

 1. nap: a Madárvárta területének és a Sző-réti tanösvény bejárása szakvezetéssel (a táj kialakulása, jellemzői). Önálló ismerkedés a tereppel. Esti élménypedagógiai játékok – természeti tartalmakkal a szabadban.
 2. nap: Akadálypálya – az előző nap szerzett ismeretek alkalmazásával (szerepjáték: természetvédelmi őrjárat terepen). Természetfotózás. Élménypedagógiai gyakorlatok természeti tartalmakkal.
 3. nap: Élménypedagógiai gyakorlat: nyomozós játék. A halastavak élővilága – szakvezetéses túra.

Interaktív foglalkozás szülők bevonásával:

 • A tanulók által készített természeti akadálypálya szülők számára (tanösvénybejárás feladatokkal). Közös élménypedagógiai gyakorlatok: feszültségoldó, együttműködést fejlesztő csoportos feladatok. Célja: a program módszereinek megismertetése saját élményen keresztül.

Videofilm:

 • a foglalkozásokon, táborban készült filmek egybe szerkesztése a tevékenységek bemutatására.