Nyertes pályázati program bemutatása

Ki is vagyok én?

Pályázati azonosító: NTP-KNI-20-0098

Megvalósítási időszak: 2020.08.17 – 2021.06.30

Támogatás összege: 1,471 M Ft

Költségvetés:

 • Adminisztráció: 90 000 Ft
 • Kommunikációs költség (tárhely, domain név): 35 000 Ft
 • Utazás (Békéscsaba-Szarvas): 78 000 Ft
 • Élelmiszer, étkezés (3 napos tábor + családi nap): 208 000 Ft
 • Nyomdaköltség (tanulói fotókiállítás): 60 000 Ft
 • Egyéb (sárkányhajózás, szabadulószoba, állatpark, szakvezetés, kerékpárbérlés, társasjátékok): 222 000 Ft
 • Megvalósításban résztvevők bruttó bére és járuléka: 581 000 Ft
 • Tárgyi eszköz (külső meghajtó): 45 000 Ft

A pályázati program lényege:

Különböző tehetségterületen, az erős oldal fejlesztésére szolgáló tehetséggondozó programokban részt vevő 10-14 éves fiatalok számára az önismeret, az érzelmek kezelése és a társas készségek alakítását szolgáló személyiségfejlesztő program, tréning jelleggel. Célja az egyoldalú, verseny- és teljesítménycentrikus fejlesztés negatív hatásainak megelőzése és kezelése. Jellemző módszer és eszköz: az élmény- és kalandpedagógia, strukturált csoportos gyakorlatok és játékok.

A program célja:

Cél: a speciális tehetséggondozó programok egyoldalú (csupán az erős oldalra koncentráló) fejlesztéséből eredő káros hatások (túlterheltség, a túlzott eredménycentrikusság-versengés) valamint az ebből adódó érzelmi feszültségek (alacsony önértékelés, szorongás), szociális kapcsolati problémák, magatartási-, viselkedési-, motivációs zavarok, megelőzése, kezelése, ellensúlyozása.

A személyes kulcskompetenciák közül kiemelt feladat az önismerettel kapcsolatos funkciók erősítése, valamint  a szociális kompetenciák közül elsősorban a fejlett kommunikatív kompetencia kialakítása:

 • a reális és mély önismeretet akadályozó érzelmi gátak oldása,
 • a „milyen vagyok?” szemlélet helyett a „miért teszem ezt?” szemlélet kialakítása,
 • gazdag és változatos társas tapasztalatrendszer és készségek kialakítása,
 • kapcsolatteremtő, fenntartó, működtető képességek és készségek erősítése,
 • az önfejlesztés lehetőségébe vetett hit kifejlesztése.

További cél: motiválás a következő tanévi programhoz.

Kiegészítő tevékenységek:

Három napos tábor>>>>

Tervezett helyszíne: Szarvas, Ifjúsági Tábor.

Programterve:

Szabadtéri élménypedagógiai gyakorlatok az együttműködés, kommunikáció, problémamegoldás és a kreativitás fejlesztésére: éjszakai tájékozódási akadálypálya terepen, vizes feladatok a szabadban, sárkányhajózás.

Hosszabb időt (3 napot) igénylő élménypedagógiai gyakorlat a kapcsolatok fenntartásának fejlesztésére: Jóságos manó.

A programot, valamint a saját fejlődést, egymást értékelő gyakorlatok és programot lezáró gyakorlatok.

Szabadidő, feltöltődés: szabad vízi és vízparti sportok, strandolás, kiállításlátogatás, állatpark, kirándulás gyalog és kerékpárral.

Atanév során folyó, heti foglalkozásokhoz kapcsolódóan folytatódik a személyiségfejlesztő program, egyes gyakorlatok az éves fejlődés lemérését is szolgálják.

A tábor kikapcsolódást szolgáló tevékenységei az egész éves munkában való részvételhez motiváció erősítő cél illetve jutalomként is szolgál.

Itt van lehetőség terepi (erdei, éjszakai, vízi) és hosszabb időt igénylő élménypedagógiai gyakorlatok megvalósítására.

Élménypedagógiai foglalkozás szülők számára

Cél: a szülőkkel megismertetni az élménypedagógia szerepét, módszereit, a tehetséggondozásban betöltött szerepét, bemutatni a gyermekük fejlődését a program során. Az egyes gyakorlatok segítenek megérteni a személyiségtényezők és az adott tehetségterületen megnyilvánuló teljesítmények és fejlődési folyamatok közötti kapcsolatot.

A szülők kipróbálnak néhány olyan gyakorlatot, amelyeket gyermekeik is végeznek a programban. Egyes gyakorlatok a gyermekek bevonásával valósulnak meg, erősítve a szülő-gyermek kapcsolatot, egymás jobb elfogadását, megértését.

Gyakorlatok:

 • kapcsolatok kialakítására, egymás megismerésére: Ismerkedő kör, Közös vonások, Valószínűleg nem tudtad rólam.
 • kommunikációs gyakorlat: Add tovább a mozdulatot!
 • otthon is játszható logikai-asszociációs-kommunikációs gyakorlatot (pl. Szóbridzs).
 • Bizalom: Vakvezetés.
 • Egyszerű energetizáló és relaxációs lehetőségek kipróbálása.

Csoportos beszélgetés a tehetségről, a szülő érzéseiről, segítő-akadályozó lehetőség

A tehetségprogramot bemutató videofilm készítése:

(A film megtekintehtő ide kattintva.)

–              A foglalkozásokon a gyakorlatok jelentős részét vagy több részletét rendszeresen videóra vesszük. Ennek szerepe nem csak a dokumentálás, hanem a saját viselkedés külső megfigyelésének, a történések utólagos felidézésének, értelmezésének segítése – a gyakorlat részeként. A gyakorlatok során spontán módon is megjelenhet, hogy a résztvevők kifejezik, mit gondolnak a tehetségükről, mit jelent számukra tehetségesnek lenni.

–              A felvételek elkészítésében olyan tanulók is részt vehetnek, akik egy-egy gyakorlatot valamiért nem szeretnének elvégezni.

A tevékenység programterve:

–              A felvételekből állítjuk össze a program végén azt a 10-15 perces filmet, amely bemutatja a program jellemző tevékenységeit és módszereit, az élménypedagógia felhasználásának lehetőségét a tehetséggondozásban. A jelenetek alkalmasak lehetnek a tanulók programban elért fejlődésének bemutatására is.

A résztvevők erős oldalát fejlesztő módszerek:

A tanulók az erős oldaluknak megfelelő más speciális programban vesznek részt. Az erős oldal fejlesztését az egyéni képességekhez alkalmazkodó tanórai differenciálás, emelt óraszámú képzés (idegen nyelvi tehetségterületen), a szakköri- és versenyfelkészítő foglalkozások (bármely tantárgyi területen), speciális tehetséggondozó osztály (két tanítási nyelvű valamint sportiskolai osztályban), az ehhez kapcsolódó csoportbontások valamint az iskolán kívüli fejlesztés (sportegyesületek, zeneiskolai képzés, nyelvi tábor) szolgálják.

Tapasztalataink szerint az erős oldal kompetenciáira (szakmai és kognitív kompetenciákra) fókuszáló speciális, intenzív fejlesztésben részesülő tanulók esetén a személyiség egyéb területeinek fejlesztését szükséges megerősíteni és alátámasztani az általános nyelvi-, személyes- és társas kompetenciák fejlesztésével. Ezen területek fejlesztésével, a gyenge területek kiegyenlítésével a program közvetetten hozzájárul az erős oldal hatékonyabb fejlesztéséhez.

A program élményközpontúságát biztosító módszerek:

Elsődleges módszerünk a tapasztalati tanulás: az élménypedagógiai módszerek alkalmazása 2 tréner közös vezetésével.

A tanulók változatos helyzetekben és körülmények között végeznek tevékenységet. A gyakorlatok kezdeményezésre és döntésre késztetik a résztvevőket,  szituációk, szerepek megismerése, megélése, eljátszására, interkaciókra késztetnek, felelőssé teszik a résztvevőt a következményekért. A tevékenységet követő feldolgozás során a szerzett élmények a visszajelzések, kritikai elemzések és szintézisek által válnak személyes tapasztalattá, tanulságokká. A résztvevők ezután újabb, hasonló szituációkban próbálhatják ki magukat, melyet ismét reflexiók, feldolgozás követ.

A 3 napos szaktábor fő programelemei is a tapasztalati tanuláson alapulnak.

Módszerek: beszélgetőkör, csoportmunka, szerepjáték, vita, résztvevő megfigyelés, játék, tréninggyakorlat.

A program megvalósítása által várt rövid távú eredmények:

A résztvevők többségénél mérhető, érzékelhető fejlődés, a szociális és önismereti kompetenciákban. A kortárs átlagnál magasabb átlagos szint:

– reális önismereten alapuló, egészséges önbizalom,

– kommunikációs hatékonyság,

– megfontoltság, a tapasztalatokra épülő céltudatosság,

– a „miért teszem” szemlélet a „milyen vagyok” helyett,

– saját tulajdonságok reális megfogalmazása konkrét élmények alapján,

– stressz- és konfliktuskezelési technikák tudatos használata,

– önfejlesztésbe vetett hit,

– folyamatokban történő gondolkodás,

– problémafelismerés és megoldás társas kapcsolatokban,

– nagyobb odafigyelés egymásra.

Tárgyiasult alkotás:

 1. Saját egyéni portfólió mappa, mely mappa tartalmazza a foglalkozások során elkészült feladatok dokumentumait, a közös alkotásokat és jellemző tevékenységeket illetve azok fotóit videóit.
 2. Iskolai fotókiállítás: a foglalkozások érdekesebb eseményeinek bemutatása más diákok, pedagógusok, szülők számára (fotók és videorészletek)