Tehetséggondozó program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával

Pályázati azonosító: NTP-TSZM-0132.

A pályázat címe:

Együtt mindenki többet ér

Megvalósul a Nemzeti Tehetség Program valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

A támogatás összege: 2 640 000 Ft

A pályázati program bemutatása:

Megvalósítási időszak:

 • 2022.07.01 – 2023.06.30.

Pénzügyi adatok:

 • Kért/megítélt összeg/összköltség: 2 640 E Ft
 • Önrész: 0%
 • Dologi kiadások: 1 510 E Ft
  • adminisztráció: 45000 Ft
  • Marketing: 50 000 Ft
  • Kommunikáció: 15 000 Ft
  • Utazás: 380 000 Ft
  • Élelmiszer, étkezés: 490 000 Ft
  • Szállás: 280 000 Ft
  • Egyéb szolgáltatás (belépők, szolgáltatott programok): 250 000 Ft
  • Megbízási díj: 1 000 000 Ft
  • Megbízási díj járuléka: 105 000 Ft
  • Tárgyi eszközök (külső merevlemez): 25 000 Ft

Megvalósító:

 • Körös Tehetséggondozó Egyesület, Békéscsaba

A program rövid bemutatása:

 • Különböző tehetségterületen, az erős oldal fejlesztésére szolgáló más tehetséggondozó programokban résztvevő 12-14 éves fiatalok számára szervezett 4 éves személyiségfejlesztő program 3. évi tevékenységeinek megvalósítása.
 • Célja az egyoldalú, verseny- és teljesítménycentrikus fejlesztés negatív hatásainak megelőzése és kezelése, az együttműködési készségek fejlesztése.
 • Jellemző módszer és eszköz: az élmény- és kalandpedagógia, strukturált csoportos gyakorlatok és játékok.
  A 60 órás heti foglalkozások mellett hétvégi 2 napos őszi és tavaszi, valamint 3 napos nyári tábor, Családi nap, és egy szakemberek számára szerezett műhelyfoglalkozás szerepel a tevékenységekben.

A program célja:

 • Általános cél:
  Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók tehetségének és harmonikus fejlődésének elősegítése, a bennük lévő értékek, kimagasló képességek kibontakozásának támogatása, magatartási és motivációs problémák kialakulásának megelőzése/csökkentése a kapcsolatkezelési készségek fejlesztésével. A négy éves program harmadik évének megvalósításához igényeljük a támogatást.
  A program során folytatjuk az előző évben elkezdett önismereti és érzelemkezelési készségek fejlesztését, azonban most kiemelten kezeljük a személyközi harmonikus kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, a hatékony együttműködéshez szükséges készségek fejlesztését.
 • Indokoltság:
  A résztvevők már valamilyen speciális, az erős oldalra koncentráló, eredmény- és versenycentrikus tehetséggondozásban is részt vesznek más szervezeti keretek között. A versenyzésnek számos pozitív hatása van, azonban könnyen károssá is válhat, ha a fiatal speciális egyéni szempontjait (egyéni képességek, pszichés sajátosságok) figyelmen kívül hagyják. Az eredménykényszer okozta stressz a még éretlen személyiség lelki egyensúlyát veszélyeztetheti. Az esetleges túlzott elvárások megzavarhatják az önértékelést, az önbizalmat. Az egyre növekvő terhelés kifáradáshoz, a motiváció elvesztéséhez vezethet. A túlzott teljesítményre törekvés megzavarhatja a társas kapcsolatok alakulását. Ezeknek a mentális és társas kapcsolati problémák megelőzését szolgálja programunk, ezáltal is eredményesebbé téve az erős oldal fejlesztését, a tehetség kibontakozását.
 • Illeszkedés a helyi igényekhez:
  Az egyesületet 2013-ban azzal a céllal hozták létre szülők és tehetséggondozók, hogy az iskolában és sportegyesületekben, művészeti intézményekben megvalósuló tehetséggondozást komplexé tegyék, kapjon nagyobb hangsúlyt a teljes személyiség fejlesztése, a társas kapcsolatok és az önismeret alakítása, játékos kiegészítő, feltöltődést segítő tevékenységek. A program célja most is ennek megfelelő. A speciális, erős oldalt fejlesztő foglalkozásokon kevés lehetőség van ilyen céloknak megfelelő tevékenységek végzésére.
  Az elmúlt két év Covid-járványos időszaka különösen visszavetette a résztvevők társas készségeinek fejlődését. Az online tanulás miatti elszigetelődés, a csoportos rendezvények (versenyek, fellépések, bemutatók) elmaradása különösen fontossá teszi a társas készségek fejlesztését szolgáló programban való részvételt.
  A résztvevő fiatalok többsége már két éve tagja az önismereti-személyiségfejlesztő programunknak. Az első két évben az éntudatosság fejlesztése volt előtérben: a „Milyen vagyok?” és a „Miért teszem?” kérdésekre való válaszkeresés, valamint az érzelmek tudatosítása és kezelése volt a fő terület. A következő évben (jelen pályázati programban) az empátia és a társas készségek (befolyásolás, kommunikáció, irányítás, kapcsolatépítés, együttműködés) kerül előtérbe. A negyedik évben a magas szintű együttműködés, vezetői készségek, konfliktuskezelés, a céltudatosság, az önfejlesztés lehetőségében való hit fejlesztése kap nagyobb szerepet.

Vállalt tevékenységek:

Fő feladatok:

gazdag és változatos, társas tapasztalatok nyújtása közben társas készségek kialakítása, kiemelten a következő területekre koncentrálva:
1. kezdeményezőkészség
2. elköteleződés
3. befolyásolás, kommunikáció
4. irányítás
5. együttműködés, csapatszellem

Tevékenységek:

1. Délutáni foglalkozások

Heti 1×2 órában, összesen 60 órában.
Cél: komplex személyiségfejlesztés (önismeret, kommunikáció, együttműködés)
Módszer: élménypedagógia. Bel- és kültéri foglalkozások ráhangoló, aktivizáló, relaxációs és fő gyakorlatokkal. A foglalkozásokat két élménypedagógiában jártas, személyiségfejlesztő tréner tartja közös, teljes létszámú és kis létszámú csoportokban egyaránt.
Élménypedagógiai gyakorlatok és játékok az adott céloknak megfelelő módosítással és szempontokkal:
• a feladat/probléma és a szabályok/keretek tisztázása,
• a végrehajtás megtervezése,
• a terv végrehajtása (gyakorlat elvégzése),
• reflexió, feldolgozás: történések, élmények, kulcsmozzanatok, érzések, szerepek, nehézségek és örömek, általánosítás, tanulságok megfogalmazása – páros, kis- vagy nagycsoportos megbeszéléssel, illetve indirekt módon (kérdőív, alkotás, játékos gyakorlat), esetenként eszközzel segítve (pl. kártya, szimbólum),
• a tapasztalatok alkalmazása újabb hasonló jellegű gyakorlatban

2. Hétvégi programok

Cél: motiválás, feltöltődés, együttműködés, érdeklődés szélesítése, a megszokottól eltérő környezetben 4 alkalommal.
Környezettudatosságra nevelés: természeti értékeink megismerése, környezettudatos szemlélet megerősítése.
Tervezett helyszínek:
2.1. Bihari Madárvárta – Biharugra, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) látogatóközpont. Szabadtéri gyakorlatok, terepi akadálypálya csoportokban éjszaka is, nyomozós/szerepjátékos feladat, GPS-kalandjáték terepen. 2 napos.
2.2. Sterbecz I. Túzokvédelmi látogatóközpont – Dévaványa (KMNPI): a biharugrai hétvégéhez hasonló tevékenységek + múzeumpedagógiai foglalkozás. 2 napos.
2.3. Szarvas, KMNPi Anna-ligeti Központ: állatpark, vízi tanösvény evezve, arborétum, sárkányhajózás). 2 napos.
2.4. Bréda-Kastély (Lökösháza) – fényfestés megtekintése, múzeumlátogatás. 1 napos.
Módszer: hosszabb időt vagy szokatlan helyszínt és körülményeket igénylő élménypedagógiai és kalandpedagógia (outdoor) gyakorlatok. Pihenést, feltöltődést segítő, érdeklődést szélesítő szabadidős csoportos tevékenységek (gyalog- és kerékpártúra, vízi túra, szabadulószoba, arborétum- és állatpark látogatás, strand, fényfestéses kastélylátogatás).
3. Három napos tábor
Élmény- és kalandpedagógiai tábor. Helyszín: Visegrád.
Cél: a tanult készségek alkalmazása, együttműködés fejlesztése, motiváció erősítése, közösségfejlesztés.
Program:
– Beltéri élménypedagógiai gyakorlatok esténként (problémamegoldás, együttműködés, érzelmek kezelése, önértékelési gyakorlatok).
– Szabadidős programok együttműködéses, problémamegoldásos feladatokkal. Gyalogtúra/kalandtúra GPS használattal, tájékozódási feladatok, városfelfedező kvízjáték. Buborékfoci, szivacs íjászat, kalandpark-kötélpálya)
Módszerek:
• Projekt: A tábor tervezett szabadidős tevékenységeit a csoportok szervezik meg, a programokon való tevékenységeket maguk irányítják – a pedagógusok felügyeletével.
• Élmény- és kalandpedagógiai gyakorlatok.
• Szabadidős tevékenységek, szabad játék felügyelettel.
4. Családi nap
Egy alkalommal, 6 óra.
Cél: szülők bevonása a fejlesztésbe, szülő-gyerek és szülő-szülő közti kapcsolatok erősítése, a módszerek megismertetése.
A) A legkedveltebb élménypedagógiai gyakorlatok bemutatása, szülők-gyerekek közös foglalkozása.
B) Szülők számára szervezett tréninggyakorlatok (a gyerekeknek közben szabad játék).
A szülők saját élmény átélésével megismerik a foglalkozások módszereit, az élménypedagógiát. A gyakorlatok során és között megbeszélés, melynek tervezett témái:
– Az érzelmek szerepe a tehetség kibontakoztatásában, a szülők feladatai.
– Az élménypedagógiai gyakorlatokban rejlő lehetőségek megismertetése.
– A szülők támogató magatartásának erősítése, a szülők közötti kapcsolatok kialakítása/erősítése.
C) Közös ebéd
5. Találkozó más tehetséggondozó műhely fiataljaival.
Egy alkalommal. Tervezett helyszín: Szarvas (Benka Gyula Általános Iskola)
Cél: kapcsolatépítési, együttműködési készségek fejlesztése.
Módszer: projekt. A tanulók tervezik meg és készítik elő a találkozó tevékenységeit, majd részt vesznek a feladatok (játéktanítás, vetélkedő) megvalósításában. Ezzel az év során szerzett együttműködési készségeiket mutatják be.
6. Hatásmérés:
• (Hutton and Roberts) SEDS teszt bemeneti és zárótesztként a problémák feltárására az eredmény mérésére.
7. Filmkészítés: a program jellemző tevékenységeinek bemutatása 5-10 perces filmben, valamint időszakonként 2-3 perces videók a honlapon és a facebook oldalon. Módszer: videós dokumentálás a foglalkozásokon, összeállítás készítése (pedagógus tevékenysége).
8. Bemutató foglalkozás: a térségből meghívott szakemberek számára. Téma: az élménypedagógia alkalmazása  tehetséggondozásban.

 A programban résztvevő fiatalok száma:

 • 17 fő