Üdvözlünk a Körös Tehetséggondozó Egyesület honlapján!

Honlapunk megújult, jelenleg is fejlesztés alatt áll.

Elfogadjuk azt az álláspontot, hogy tehetség egy olyan tulajdonságcsoport megléte, amely valamely, társadalmilag hasznos tevékenységnek az átlagosnál magasabb színvonalú elvégzésére teszi képessé az embert. Ebben benne van az is, hogy vannak olyanok is, akik az átlagosnál alacsonyabb szinten tudnak teljesíteni vagy átlag közeliek. Eszerint nem lehet igaz az, hogy mindenki tehetséges. Mégsem mondhatjuk egyetlen átlag alatt teljesítő tanulónkra sem, hogy tehetségtelen, mert egyszer csak kiderülhet, hogy mégis csak az, csak mi nem vettük észre. Lehet, hogy olyan területen, amiben nincsenek versenyek, osztályzatok, látványos sikerek. Talán csak van egy hobbija, aminek nem sok köze van az iskolához, a sportokhoz, a művészetekhez – de ebben kiemelkedő.  Az is lehet, hogy sosem derül ki, hogy miben tehetséges, mivel nem kap lehetőséget, hogy abban a tevékenységben egyáltalán kipróbálja magát, amiben átlag feletti lehet. Inkább azt a szemléletet követjük, miszerint

mindenkire úgy kell tekinteni, hogy akár tehetséges is lehet valamiben.

Éppen ezért hisszük, hogy olyan lehetőségeket és környezetet kell teremtenünk, amelyben minden résztvevő kiteljesedhet. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy változatos tevékenységeket szervezünk, változatos körülményeket biztosítunk, a feltételeket rugalmasan a programban résztvevőkhöz igazítjuk. Így olyan helyzetekben is kipróbálhatja magát a fiatal, amit a hagyományos iskolai környezet nem tesz lehetővé.

Ezt a rugalmasságot egy nagy iskolai szervezetben nehéz biztosítani. Ezért javasoltuk, hogy egy kisebb, már meglévő viszonylag zárt közösség, egy osztály számára szervezzünk ilyen tehetséggondozó programot. A kiválasztott 4. évfolyamos osztályt felkerestük a gondolattal, és a szülők mellénk álltak. A program kereteinek és anyagi feltételeinek biztosítására hoztuk létre a Körös Tehetséggondozó Egyesületet 2013-ban.

Tehetséggondozó szakemberekből (pedagógusok, pszichológus) és szülőkből szerveződött egyesületünk célja, hogy segítse megtalálni a fiatalok tehetségét, egyéni igényeinek megfelelő fejlesztésben és tanácsadásban részesítsük, segítsük tapasztalatainkkal a hozzánk forduló szülőket, szakembereket.

Programjainkkal a következő lehetőségeket kívánjuk biztosítani a tehetség megtalálása és kibontakoztatása érdekében hozzánk fordulók számára:

  • segítjük a fiatal képességeit feltérképezni, tehetségét azonosítani, meghatározni az erős oldalait és az akadályozó tényezőket,
  • általános személyiségfejlesztő (önismereti, szociális készségeket, tanulási hatékonyságot növelő) tréningeket szervezünk,
  • tanácsot adunk a fiatalok, szüleik és más tehetséggondozó szakemberek számára.

Jelenleg a természettudományi-, matematikai-, műszaki- és informatikai területen kiemelkedő képességű/adottságú tanulók számára speciális programjainkat ajánljuk. A más területeken tehetségesek számára az önismereti tréningjeink nyújthatnak segítséget.

Tudjuk, hogy

cselekvésre, problémamegoldásra csak cselekvéssel, problémamegoldással taníthatunk.

Fejlesztő módszereink középpontjában az aktív cselekvésre építő tapasztalati tanulás, a projekt- és élménypedagógia áll. A programjaink az akadémikus tudás megszerzése helyett a személyiség és az érettség fejlesztését célozzák, az aktív tapasztalatszerzés folyamatán keresztül.

A projektek lehetővé teszik a különböző érdeklődésű fiatalok együttes munkáját, a felhasználható tudás, a képességek tudatos fejlesztését. A projektek lényege a közös problémamegoldás és együttes alkotás létrehozása. Lehetővé teszi, hogy a résztvevők azon a területen kapcsolódjanak a  közös tevékenységekbe, amelyekben a legsikeresebbek, amely tehetségük szempontjából leginkább hasznos.

Az élménypedagógia olyan dolgokat fejleszt, melyeket tankönyvekből nem lehet elsajátítani. Ezek a bizalom, önbizalom, bátorság, kreativitás, együttműködés, önismeretet, empátia, problémamegoldás és énhatékonyság. Nem mellékes, hogy a gyakorlatok rendkívül szórakoztatóak is.

A heti rendszeres foglalkozások, hét végi és szünidei táborok mellett tartunk tartunk bemutató foglalkozásokat pedagógusok és szülők számára is. Igény esetén akkreditált képzést szervezünk. Programjainkat honlapunkon megismertetjük. Együtt működünk más, tehetséggondozó szervezetekkel, iskolákkal, szakemberekkel.  Egyesületünk mint Körös Tehetségpont, tagja az országos tehetségpont hálózatnak, a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanácsnak.

A honlapon található programleírások, foglalkozásleírások szabadon felhasználhatók.